Utviklingen

Vi har nå fått en oversikt, statistikk, vedrørende stevneaktiviteten vår i siste periode (vinteren 2010/11 og sommeren 2011) – og da tenker vi ikke på antall stevner som vel er det største antallet blant alle våre individuelle idretter her til lands – men vi tenker på antall skyttere som deltar i konkurranser.

Og det er dyster lesning! Antallet går fortsatt ned – og er nå nede i bare 583 skyttere (600 dersom vi tar med dem som slenger innom fra NBJF). Fra våre beste år på begynnelsen av 2000-tallet har vi ”mistet” ca. 300 skyttere, og man må jo spørre seg hvor de har tatt veien?

Nå sier selvsagt ikke stevneaktiviteten noe direkte om aktiviteten som helhet, da vi vet at mange fortsatt er i miljøet men disse finner det ikke lenger særlig interessant å delta på stevnene.

Likevel er det nok også en indikasjon på at våre klubber ikke har tatt ansvar for verken klubbmiljø eller rekrutteringen og det som følger med dette.

Man kan derfor si at det er betimelig at NBF nå har fått en aktivitetskoordinator som forhåpentlig kan bidra til at våre klubber kan jobbe ”bedre og riktigere”.

I den anledningen kan vi vise til hans oppsummering senere i bladet, etter en ”turné” langs vår blide kyststripe på sør-vestlandet.

Vi har også i den senere tid flere gode tiltak på gang geografisk sett, med mange nye miljøer.  Dette er lovende, og vi får håpe at de kommer med i miljøet så fort som mulig.

Så får vi se…