KURS

Høsten er først og fremst tiden for grunnlagstrening og kursvirksomhet. Her dannes grunnlaget for senere topp innsats, enten nå dette gjelder for selve skytingen eller som leder, dommer eller trener.

Denne høsten tilbyr vår organisasjon en rekke kurs, ganske særlig aktivitets-lederkurs, og vi håper dette selvsagt skal gjøre det mulig å få utdannet kyndige veiledere i klubbene, på det nivået man mener er nødvendig.

Det har vært en god driv i vårt klubb-utviklingsprogram, og mange klubber har kommet ”på banen” med større forståelse for hva som er nødvendig og godt for deres videre drift.

Men det er selvsagt ikke meningen at denne driven skal stoppe opp ved jule-tider; oppfølging må til.

Vi regner også med at klubbene har vært flinke til å inkludere de mange nye i medlemsmassen med tanke på den årlige innrapporteringen, og at man har merket seg at vårt nye juniorutvalg slår til med en åpen samling for ungdommer.

Nytt lederkurs for ungdom i samarbeid med Studentidrettsforbundet er også nylig gjennomført, og vi håper at de nye lederemner gis mulighet for deltakelse i sine klubbers ledelse.

I tråd med flere gode kurstilbud har vi også internasjonalisert vår begynner- opplæring (vi følger World Archery’s strategi). Se annet sted om ”belønning” for kompetanseutvikling. I tillegg til dette er det også utarbeidet en del nytt materiell.

 

Mye skjer i norsk bueskyting akkurat

nå – så heng på…