WAHjemmesideVedlagt ligger godkjent protokoll fra styremøte 23-24. november 2019

 

 

Vedlegg:

  •       Referat fra Sportsutvalgsmøte
  •       Prosjektregnskap 2019
  •       Budsjett 2020