SPORTSUTVALGET
 
NBF’s sportsutvalg skal ha møte den 18. oktober der elitesatsingen skal evalueres og planer legges for opplegg og gjennomføring i 2009 – med et skråblikk på mer langsiktige løsninger.
Det internasjonale konkurransetilbudet neste år, er formidabelt. Teoretisk vil man kunne delta på 16 større internasjonale evenementer (skive, felt og funksjonshemmede) i FITA/EMAU-regi – i tillegg til det som måtte finnes på nasjonalt nivå i nære og fjerntliggende strøk.
 
TILSKUDD TIL NORDISK UNGDOMSMESTERSKAP 2008
 
Fordelingen er foretatt, i alt kr. 30.100,- og tilskuddet er overført til de respektive klubber i hht følgende oppsett:

Bærum & OB
1 skytter
300,
Farsund IL
1 skytter
300,
Harstad BS
6 skyttere
9000,
Hvaler IL
8 skyttere
2400,
Hvalstad IL
2 skyttere
600,
Kristiansand BS
5 skyttere
2500,
Larvik BS
4 skyttere
1200,
Lillestrøm & OB
6 skyttere
1800,
Sandefjord BS
6 skyttere
1800,
Stjørna IL
2 skyttere
1800,
SK Stoksund
8 skyttere
7200,
Ullensaker BK
2 skyttere
600,
SK Vidar
1 skytter
300,
Ås BS
1 skytter
300,