NBF-POKALER I TRADISJONELL DIVISJON

En liten "gladnyhet" til våre tradskyttere; Forbundsstyret har besluttet å sette opp NBF's Pokal også i tradisjonell divisjon ved norske mesterskap. Det blir en pokal for damer og en for herrer, etter de samme bestemmelser som for recurve- og compounddivisjonene.

Det utdeles med andre ord to pokaler pr. år. Pokalene vil gå på turnus mellom mesterskapene.
 

HOVEDDOMMER VED STEVNER SKAL VÆRE KLAR PÅ FORHAND

Forbundsstyret har besluttet at det skal være klarlagt hvem som er hoveddommer ved et stevne minimum 14 dager før stevnedato. Denne beskjeden skal meldes til NBF.

Det enkleste for alle parter vil være å ha hoveddommer klar når det søkes om stevneapprobasjonen.

Grunnen er at det dessverre slurves med dommergjerningen fordi dommerne ofte ikke får nok tid til å forberede seg. Det vil nå ikke lenger gjelde hoveddommeren, og forhåpentligvis heller ikke de øvrige dommerne etter hvert som arrangøren legger inn dette i sine rutiner.

Ordningen iverksettes fra årsskiftet 2008/2009 - og vil gjelde også for dem som allerede har søkt approbasjon for stevner i 2009.

Bl.a. SKAL følgende sjekkes for stevnestart:

  • bane; merking, avstander, linjering, matter
  • skiver; Lisens, toleranser, farger - samt oppsett på matte; høyde, avstander
  • tidtakerutstyr (og reserveutstyr); lyd og lyssignaler for de forskjellige tilfeller
  • alle skytteres utstyr; skyteutstyr, klesdrakt, reklame

og som man da forstår, kreves det noe tid for dommerne til å få gjennomfart dette på en skikkelig og trygg måte, slik at konkurransen både blir fair og får ønsket standard.