NORGESMESTERSKAP INNENDØRS 2009

Innbydelsen til mesterskapet – og all info rundt påmelding – er lagt ut på vår nettside

www.bueskyting.no

NM-hotellet er Quality Hotell som ligger rett ved siden av Sørlandshallen der mesterskapet finner sted, men vi minner også om at det er en mulighet for overnatting for en rimelig penge også i Kristiansand sentrum – på Thon Hotel Wergeland. Bruk vår samarbeidskode FFABUE ved eventuell bestilling. Det tar normalt 12 min. å kjøre fra sentrum til Sørlandshallen.

For øvrig ligger alt til rette for en bueskytterfest – med mange deltakere – i den fine hallen. De første påmeldingene er allerede begynt å komme inn…

KONGE- OG NBF-POKALER VED NM INNENDØRS

For første gang vil HM Kongens Pokal for damer bli utdelt til en spesifikk klasse, nemlig til beste dame i seniorenes recurveklasse. Denne klassen har de senere årene hatt god deltakelse og kvalifiserer således for pokalen alene – minimumsantallet er 15 stykker for at pokalen skal kunne deles ut.

Ellers utdeles følgende NBF- pokaler (forutsatt minst 4 deltakere i klassen):

Herrer recurve og Herrer tradisjonell.

Som tidligere meddelt har tradisjonell divisjon nå fått NBF-pokal. Juniorklassene får ingen pokaler ved dette NM, da de nå er fordelt på årets øvrige mesterskap.

SØKNAD OM TILSKUDD TIL UNGDOMSSATSING 2009

Det er nå mulig for både kretser/regioner og klubber å søke om tilskudd til spesiell satsing på ungdom i form av breddetiltak, og med breddetiltak menes at tiltaket skal være åpne for all ungdom – ikke bare de beste. Se litt om dette også annet sted i bladet.

Søknad og beskrivelse må være oss i hende senest 1. mars

Det må rapporteres på tiltaket. Rapportskjema vil følge tildelingen. Eventuelle spørsmål om denne tilskuddsordningen kan rettes til Forbundskontoret.

Vi bare understreker viktigheten av å legge opp til tiltak for de yngste, slik at de har noe å se fram til – en motivasjonsfaktor. Tiltaket kan gjerne omfatte mer enn bueskytterrelatert virksomhet for å gi variasjon.

Nytt av året er det at det er mulig å benytte tilskudd også til honorering av den som er ansvarlig for tiltaket eller tiltakene…