Artikkelindeks

Per-Erling BolstadHøste 2009 ble det i Buestikka publisert en serie om skyteutstyr og optimalisering av dette (hvordan få det til å fungere best) og i den anledning en del tips som kan være nyttige – både for ferske bueskyttere og de litt mer erfarne…

Skrevet av Per-Erling Bolstad

Det er sagt – og det er helt sant – at alt som kan gå feil vil gå feil, før eller senere (shit happens).  Det er også ufeilbarlig at når noe går i stykker eller hender - så er det sannsynligvis på et tidspunkt som passer utrolig dårlig, så derfor bør vi alle kunne enes om at:

Vi skal aldri gjøre noe vanskeligere enn det er, ei heller skal vi gjøre noe som strengt tatt ikke er nødvendig, og det gjelder både utstyr, fysikk og tanker..

Med mottoet: KISS = keep it simple – stupid (Gjør det enkelt – tosken) så klarer vi kanskje det?

Alle som driver med bueskyting vet at det er en evig diskusjon om hva som er riktig og hva som er galt. Det finnes skyttere/forhandlere/trenere som insisterer på at de vet svaret – spør deg selv om hva eller hvorfor vedkommende sier og/eller har bastante meninger om ditt eller datt. Det kan jo hende at vedkommende ikke vet bedre, eller at man kan tjene penger på at du tror på det som blir sagt?

Jeg mener, riktig eller galt, at uansett hva du måtte tro på med bakgrunn i reklame eller utsagn fra store og små produsenter av buer og piler, så er det ikke de store forskjellene, om noen, med tanke på å skape en mester. Det er ikke noe fabrikat som er så mye bedre enn et annet fabrikat at det er det eneste som duger. Man kan ikke kjøpe seg til resultater – uansett hva reklamen måtte si.

Derimot er det stor forskjell i hvordan man behandler og optimaliserer sitt utstyr – uansett fabrikat. Derfor er det viktig å tilpasse utstyret til seg selv og sin stil – og selvfølgelig bruke den enkelte leverandørs tabeller osv. for ikke å bomme på oppsettet i utgangspunktet.

Når man så går i gang med å optimalisere utstyret (noen sier ’tune’ andre sier ’trimme’) så er det meget viktig å huske på at resultatet ikke blir bedre enn det du er god for. Om du som skytter ikke er god nok til å treffe i gult hele tiden, så vil den optimaliseringen du kan få til, være begrenset i forhold til de som er kommet lengre i sin skytetekniske utvikling. Jeg vil påstå at å bruke for mye tid og krefter på å optimalisere sitt utstyr er ‘bortkastet’ om du ikke er en habil skytter. Da kan det være bedre å bruke tid på å lære seg riktig skyteteknikk. 

Når det er sagt, så er jo optimalisering av utstyr også ofte forbundet med å skyte, så man får jo skytetrening samtidig som man optimaliserer, men da vil også fokus være på sikting, noe som kanskje tar bort fokus fra å jobbe med stilen?

Men uansett hvor langt du er kommet som skytter så er det ting som ikke påvirkes av skyteferdigheten, som du kan gjøre noe med for at utstyret skal bli optimalt for deg.