TIL TRENERE OG FORESATTE.

Det er ofte et problem for oss dommere at ikke trenere og foresatte respekterer reglene om at de
IKKE SKAL GÅ FREM TIL SKIVENE NÅR DET SKAL SCORES POENG.

Og hvis det blir sagt fra om dette, er det noen blir sure på dommeren, som bare gjør sin plikt.

Det er bare skyttere som har anledning til å befinne seg foran skytelinja, noe jeg håper heretter blir tatt på alvor. Så må også klubbene være flinke til å opplyse dette innad i klubben.

Når det gjelder klassene minijunior og 10 år vil det bli ofte bli gitt dispensasjon, eller til og med oppfordret, til å assistere med føring av score. Da stiller saken seg selvsagt annerledes.

Vi dommere har også forståelse for at det av og til kan være ønskelig å gå fram mot skivene for å ta et bilde eller to, men da må man først henvende seg til dommeren slik at denne kan assistere og føre kontroll med "fotografen". Vi ønsker å unngå forstyrrelser og uhell.