Av forskjellige grunner har Ungdomsutvalget aldri kommet i gang med sitt arbeid. Etter Tinget 2008 består nå utvalget av tre godt motiverte ungdommer som har tatt fatt på sine arbeidsoppgaver, og forbundsstyret er mer enn noen gang interessert i å bruke utvalget til noe nyttig.

Utvalget har derfor fått noen saker å arbeide med. Imidlertid synes ungdommen i bueskytter-Norge å være nokså taus. Er virkelig ungdommen fornøyd med alt? Er det ingen ungdommer som har ideer, som kan være med på å forme sporten vi driver med? Det hadde jo vært fint dersom denne tausheten skyldtes at ungdommen er tilfreds med alt, men vi tror ikke det er grunnen. Vi tror at ungdommen har mange ideer og synspunkter å komme med, som bare venter på å bli tatt tak i.

Ta derfor kontakt med ungdomsutvalget pr e-post: kjetil.kammen.no, så kan vi jobbe videre med saken og eventuelt fremme den for forbundsstyret. Nedenfor følger en kort presentasjon av ungdommene som utgjør utvalget.

Etter å ha sittet to perioder som medlem, ble Kjetil valgt til leder for ungdomsutvalget på siste Ting. Han er utdannet dommer og trener, og har ansvaret for ungdomsarbeidet i klubben. Kjetil er nestleder i Harstad Bueskyttere og Troms Bueskytterkrets, i tillegg representerer han NIF Barentsutvalg i Barentsiddrettens ungdomskomité.
 
Annmereth er inne i sin andre periode som medlem av ungdomsutvalget, og kan vel best beskrives som den harde kjerne i utvalget. Også hun er utdannet dommer og trener, og hun fungerer som instruktør i klubben. Annmereth har tidligere hevdet seg som skytter, men skyter ikke aktivt for tiden.
 
Marit ble valgt inn i utvalget på siste ting, og med mange ideer og mye initiativ er hun et friskt tilskudd til utvalget. For tiden er Marit den eneste i utvalget som skyter aktivt og til tross for sin unge alder, har hun allerede erobret flere medaljer i både NM og internasjonale mesterskap.
 
Vi brenner for sporten vår! Gjør ikke du? Vi gleder oss til å høre fra deg!