buestikkaVi har gleden av å gi deg denne historiske samlingen av Buestikka. Påsken er tiden for god lesing og du vil også her finne slagkraftige meningsutvekslinger.

På menyen Hjem og første kolonne finner du lenken til alle utgavene

Her kan du finne ut at første nummer av ”Meldingsblad for Norges Bueskytterforbund” hadde navnet ”NBF-TABBEN”, og ble delt ut til alle deltagere på Tinget i 1974. De første numrene ble ”før i pennen” av Interim-redaktør Helge Bydal på en Remington 12 1907 modell!

Etter en utlyst navnekonkurranse falt navne på ”BUESTIKKA”, og ”Formann” Arne Kronen ble belønnet med ett års gratis abonnement på Meldingsbladet, verdi kr 8.

Du vil kunne lese mange livlige debatter og meget friske utsagn.

De 310 første utgavene av Buestikka er skannet av Roar Jystad. Så samlingen er så å si komplett til og med 2005. Fra 2006 finnes Buestikka «digitalt» hos Bedriftstrykkeriet AS, så vi venter på at de skal gjøre utgavene fra 2006 til i dag tilgjengelig.

I tillegg til at de aller fleste utgavene finnes på Forbundskontoret, har Svein Erik Nordeng og Sissel Storelv bidratt med utgavene som har gjort dette mulig.

Vi håper du kan får nytte av denne historiske samlingen, god lesing.