Trim med bueskyting!

Treff nye venner

eivind

Helårsidrett
Bueskyting er en helårsidrett med klubber og konkurranseaktiviteter over hele landet.
Passer for alle
Bueskyting passer for alle, uansett alder og er en utmerket familieidrett som skaper miljø på tvers av generasjonskløften.
Presisjonsidrett
Som presisjonsidrett passer de for alle – uansett størrelse, fasong og fysisk kapasitet. Det finnes buer som passer for deg enten du er stor eller liten, tykke eller tynn. De beste norske utøverne kan stå i ett mål på en fotballbane og treffe en fotball i det motsatte målet hele tiden, og som hobbyskytter treffer du den også ganske ofte.
Alle aldre
Medlemsmassen fordeler seg på kvinner og menn i alle aldre, men laveste konkurransealder er 10 år. Den høyeste registrerte alder på en konkurransedeltager er 86 år. Tradisjonelt er det særlig gutter som fenges av bueskyting, men vi ser ofte at jentene skyter minst like godt som guttene.
Rimelig idrett
Bueskyting er en rimelig idrett. Når du har investert i bue, piler og tilbehør, har du utstyret for en årrekke. Det finnes bueskyttere som har hatt samme utstyr i 20 år.
Teknisk idrett
Bueskyting er en teknisk idrett, så man behøver ikke å være fysisk sterk for å kunne bli en dyktig bueskytter. Mange funksjonshemmede kan delta i bueskyting på lik linje med andre.

Olympisk idrett

Bueskyting kan drives som ren hobby eller som toppidrett (bueskyting er en olympisk idrett). Konkurransene våre er inndelt i nivåklasser som er tilpasset de enkelte utøverne, og vi har egne aldersklasser for de yngste.