Bueskyting!

Sport for alle

runa morten

Utendørs baneskyting
Foregår på en åpen slette eller en bane f. eks en fotballbane. Man skyter på 10-ringede flerfargede skiver i ulike størrelser avhengig av skyteavstand. Den lengste konkurranseavstanden er 90 meter.
Innendørs (bane)skyting
Er en typisk vinteridrett og foregår oftest i vanlige idrettshaller. Skyteavstanden er vanligvis 18 meter. I Norge er denne grenen den mest populære i den forstand at det er flest skyttere som deltar i konkurranser.
Jakt- og feltskyting
Er den form for bueskyting som ligger nærmest opp til den tradisjonelle. I jaktskyting skyter man på tredimensjonale dyrefigurer eller skiver med bilder av dyr i ulike størrelser for ulke avstander. Som oftest er avstanden ikke oppgitt, og en del av ferdigheten blir således å kunne bedømme avstanden riktig. Jaktmålene er plassert vilkårlig ute i naturen, men løypa er merket, slik at alle går den samme runden. Feltskyting foregår på samme måte som jaktskyting, men det skytes på runde, femdelte gule og svarte skiver.

Klasser

I nasjonale konkurranser har vi mange ulike klasser etter alder, ferdighetsnivå og buetype. I norske mesterskap har vi også en inndeling i kvinner og menn.