Vi har fire valører i hhv skive/innendørs og 3D/felt.

Hvert merke koster kr. 30,- og kan tas ved at man får 5 p. for hvert stevne man deltar i. Etter fire stevner har man dermed oppnådd den første valøren, og slik kan man fortsette å samle poeng til man har klart alle fire valører (og dermed er en etablert bueskytter).

Merkene er en fin stimulans for nye skyttere, og gir en motivasjon for stevnedeltakelse.

 

Krav for sort merke 3D/felt: 4 approberte stevner                                                             Krav for sort merke Skive: 4 approberte stevner

Krav for blått merke 3D/felt: 8 approberte stevner                                                            Krav for blått merke Skive: 8 approberte stevner

Krav for rødt merke 3D/felt: 12 approberte stevner                                                           Krav for rødt merke Skive: 12 approberte stevner

Krav for gult merke 3D/felt: 16 approberte stevner                                                           Krav for gult merke Skive: 16 approberte stevner

deltekermerkene3Dfelt

deltekermerkeneskive

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med din klubb for bestilling av merkene.