Disse ferdighetsmerkene skal hjelpe deg med å utvikle generelle skyteferdigheter, kunnskap og ytelse innen bueskyting.

Din progresjon blir belønnet ved at du erverver et nytt nivå og mottar et nytt ferdighetsmerke. Når du har gjennomført nybegynnerprogramet, vil du bli oppfordret til å delta på noen stevner i bueskyting. Du får da også muligheten til å tilegne deg flere typer ferdighetsmerker, både nasjonale og internasjonale. Spesifisert til hver bueskytterdisiplin.

Vi anbefaler ovenfor klubber å bruke dette programmet. Da det tar for seg bueskyting steg for steg. Nærmere beskrivelse av programmet finner du i WA-Håndbok for nye bueskyttere.

Bilder av pil og fjær presentasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med treneren din / klubben din for å komme igang med programmet. Merkene koster 40 kr pr merke og bestilles av klubben.