fita regelbokDa det viser seg at det er noen delte oppfatninger i miljøet omkring denne klassen, og våre regler ikke har vært helt spesifikke i denne sammenheng, har Forbundsstyret fattet følgende vedtak:

Man kan starte i 50-årsklassene i det kalenderåret man fyller 50 år (noen vil derfor kunne starte i slik klasse før sin aktuelle 50. fødselsdag).

Fra 1. februar 2014 vil man også kunne sette rekorder i disse klasser ut fra de samme forutsetningene som nevnt ovenfor.

Bestemmelsene er nå i overensstemmelse med internasjonale bestemmelser på dette området.