nbf logoOpprykk fra kl. 2 til kl. 1 skjer etter at man har oppnådd kravet to ganger, og kravene er:

720-runden    :   670 p.
Halv FITA         :   670 p.
1440-runden  : 1340 p.

Vi tar også med nye nedrykkskrav:

720-runden   :  De som ikke har klart opprykkskravet  (670 p.)

Halv FITA        :  620 p.  (kl. 2 og kl. 1 har forskjellige avstander)

1440-runden :  1240 p.  (kl. 2 og kl. 1 har forskjellige avstander)

For ordens skyld;  Skyttere i kl. 1  som aldri har klart de nye opprykkskravene, har anledning til å starte i kl. 2.