3DFor dem som er opptatt med baneutlegg i 3D er det viktig at dyrene havner riktig innenfor kategoriene om avstander, der vi har 4 kategorier.

3D-dyr er ikke standardisert og dyrene må derfor måles slik at de kommer i den riktige kategorien.   Dessverre sier våre internasjonale eller nasjonale regler ingen ting om hvordan dette skal gjøres.

Det er imidlertid utviklet en prosedyre internasjonalt som tilsier at man måler dyrenes lungering (8-poengs scoresone) vertikalt gjennom hjerteringens senter, så vi følger denne prosedyren inntil videre.