paraTinget 2012 vedtok et forslag om at man med hensyn på premiering kunne se en rekke stevner i sammenheng.
Vedtaket var ganske kortfattet og omfattet ikke mer enn premieringen.

I den senere tid er det imidlertid blitt bemerket at enkelte skyttere stiller i samme klasse i hele stevnerekken selv om man har klart opprykkskrav.   Det har man ikke anledning til; har man klart opprykkskrav skal man stille i den høyere klassen i neste stevne.

Dette er ikke minst viktig i forhold til oversikt med tanke på videre opprykk og ved eventuelt deltakelse i andre stevner.

Hva så med premieringen? Arrangører som velger denne premieringsformen må i sin innbydelse redegjøre for hvordan premiering vil skje; et eksempel kan være at man premierer i forhold til startoppstilling, men bruker resultatene fra den høyere klassen.

Resultatlistene må imidlertid vise riktig klassifisering av skytterne.