For første gang vil HM Kongens Pokal for damer bli utdelt til en spesifikk klasse, nemlig til beste dame i seniorenes recurveklasse. Denne klassen har de senere årene hatt god deltakelse og kvalifiserer således for pokalen alene – minimumsantallet er 15 stykker for at pokalen skal kunne deles ut.

Ellers utdeles følgende NBF- pokaler (forutsatt minst 4 deltakere i klassen):

Herrer recurve og Herrer tradisjonell.

Som tidligere meddelt har tradisjonell divisjon nå fått NBF-pokal. Juniorklassene får ingen pokaler ved dette NM, da de nå er fordelt på årets øvrige mesterskap.