kleppKlepp Bueskyttere er arrangør av årets NM i Innendørs den 11. – 13. mars i Klepphallen. Akkurat nå er det 305 skyttere som er ventet til Klepp, det skal skytes 60 piler og finaleskyting individuelt og for lag.

Skytingen kan følges på Ianseo.net

Idrettshallen har to innganger, en inngang mot riksvei og en inngang på nedsiden av hallen, begge sider har parkeringsplass, men den største parkeringsplassen er på nedsiden av hallen. Uansett om du bruker inngang nede eller oppe er hallen godt merket med hvor du skal.

Når en skal skyte kommer en inn i skytehall via garderobe 1-6 i 1.etg., disse garderobene skal brukes til å pakke opp utstyret, utstyret som ikke brukes under skyting skal stå igjen i garderobene(buekasser).

I 2.etg. er inngang til tribune og kafé, kaféen vil ha et bredt utvalg.

Kvalifiseringsskytingen starter fredag 11. mars for Herrer Compound, Recurve Damer, Herrer Recurve, Herrer Recurve 50 og Damer Compound. Oppvarming starter kl. 12:00 med påfølgende kvalifiseringsskyting for de 2 første klassene mens de 3 andre har sin oppvarming kl 16:10.

Lørdag 12. mars kl. 08:00 er åpningen med påfølgende teknisk kontroll, oppvarming og kvalifiseringsskyting for de resterende klassene fordelt på 2 puljer. Litt senere på dagen, etter at kvalifiseringsskytingen er ferdig, omtrent kl. 17:00 er det lagskyting.

Lagskyting finaler

For informasjon om lagfinalene kan denne artikkelen leses (den er fra 2015, men er fortsatt aktuell):

I Compound, Recurve og Tradisjonell er det flere enn 8 lag og her går da 8 lag til finaleskytingen.
I Barebow og Recurve Rekrutt starter skytingen i semifinalen.

I Compound er det totalsummen som avgjør hvem som vinner matchen, mens i Tradisjonell, Recurve og Barebow er det Sett-skyting, og første lag til 5 poeng vinner matchen.

Alle lagene får en runde med prøveskyting før første finalerunde.

Etter at lagskytingen er avsluttet blir det premieutdeling for lag.

TIDSPUNKTENE SOM ER OPPGITT I FINALEOPPSETTET ER VEILEDENDE (Skytingen vil gå fortløpende)

Individuelle finaler

Søndag 13. mars er det individuelle finaler. Skytingen starter kl. 08:30.

I Compound skytes det 5 runder à 3 piler maks 150 poeng, og det er totalsummen som avgjør hvem som vinner matchene.

I de andre divisjonene er det sett-skyting, første skytter til 6 poeng vinner matchen.

Alle skytterne får en runde med 2 minutter prøveskyting før sin første match.

Skyttere som har walkover (WO) kan også skyte finalerunden. For klasser som skyter sett-skyting kan skytterne som har WO skyte maks 3 runder i WO-skytingen. Compound-skyttere som har WO kan skyte alle 5 rundene.

HM Kongens pokal deles ut i til beste herre senior i Recurve, Compound eller Barebow. Norges Bueskytterforbunds pokal deles ut til damer senior i Recurve, Compound, Barebow eller Tradisjonell og damer junior i Recurve

UTDRAG FRA REGELVERKET

I tilfelle poenglikhet (for videre avansement):

Individuelt:

Det skytes ett ekstra skudd, der den vinner som har skutt nærmest skivens senter. Dersom det fortsatt står likt, fortsetter man å skyte enkeltskudd ”nærmest senter” til avgjørelsen foreligger.

Lag:

Hvert av lagene skyter tre skudd (ett fra hver av skytterne) og det lag med høyest resultat vinner. Dersom det står likt, vinner det lag som har sin pil nærmest senter av skiven. Skulle pilene nærmest senter være like, så ser man på nest beste pil (evnt. også 3. pil).

Scorekort:

Arrangøren er ikke forpliktet til å akseptere eller registrere scorekort som ikke er signert, ikke har totalsum, antall 10-ere eller antall 9-ere, eller som har matematiske feil.

Utstyrsfeil:

I Norge gjør vi unntak fra de internasjonale reglene ved utstyrsfeil i finaleskytingen. Tinget 2014 har vedtatt: Det gjøres unntak fra de internasjonale skytereglene om utstyrsfeil ved finaleskyting i norske mesterskap, idet man følger samme bestemmelser som under kvalifiseringen

HÅNDHOLDTE TERMINALER

Det vil bli benyttet håndholdte terminaler og et sett med scorekort. Dette gjelder også ved finaleskytingene.

Arrangøren henter scorekortene etter hver runde, så husk å fylle de ut korrekt. Husk å signere scorekortene. I kvalifiseringen ser sekretariatet gjerne at hver runde blir summert som egen runde.

Utskrift av scorekortene vil bli gjort tilgjengelig på nettet.

FINALESCOREKORT

I finaleskytingen benyttes også de håndholdte terminalene i tillegg til et scorekort pr match.

Når en finalerunde er ferdig skutt, vil vi komme til mattene og hente scorekortene.

Utskrift av scorekortene vil bli gjort tilgjengelig på nettet.

SKYTEANTREKK

Alle skyttere i NM må ha klubbantrekk (skytetrøye). Man får ikke stille til start uten dette, med mindre man har fått dispensasjon fra NBF.

Bestemmelsene om skyteantrekk gjelder konkurranse-, trenings- og hvileområdet og begrenses fysisk av publikumssperringene (-området). Premievinnere skal stille i klubbantrekk.

Reglene gjelder tilsvarende for lagledere/trenere.

REKLAME

Bare skyttere/klubber som har godkjent sponsoravtale kan bære reklame på skytebanen (innenfor publikumssperring). I motsatt fall må reklamen tildekkes, og her bør særlig klubbene sjekke at godkjenning er i orden.

Man kan heller ikke ha reklame på overtrekksklær, bag e.l. innenfor nevnte sperring – uten avtale.

LAGLEDER(E)

Bare såkalt akkrediterte personer har adgang til banen (innenfor publikumssperringen), og disse tilhører enten arrangørstab eller er påmeldt som lagleder/lagleder-assistenter/trenere fra klubbene.

Vær likevel oppmerksom på at en klubb kan ha maksimum 4 slike personer på banen – og aldri flere enn antall skyttere. Det siste er særlig viktig når man kommer til finaleomganger.

Lagleder/trener må alltid befinne seg bak ventelinjen, dog kan vedkommende i visse situasjoner gå fram til skiven for scoring istedenfor en skytter – f.eks. hvis denne må på toalettet.

LYKKE TIL MED MESTERSKAPET