10 på topp felt rekrutt  
     
Recurve    
Emil Borgås Sarpsborg 3,548