Vedlagt ligger godkjent protokoll fra styremøte 23-24. november 2019

Vedlagt ligger styremøteprotokoll fra styremøte 7 september 2019

Vedlagt ligger styremøteprotokoll fra styremøte 11. mai med regnskap pr. april 2019

Vedlagt finnes godkjent møteprotokoll fra styremøte 26.01.19 med de nødvendige vedleggene.