Vedlagt ligger godkjent protokoll fra styremøte 23-24. november 2019