Korrespondansen er nå oppdatert, med resultater til og med november. Vi i Ungdomsutvalget ønsker alle lykke til videre, god jul og godt nyttår

Som det fremkommer av styremøteprotokollen fra sist styremøte, flyttes NM innendørs fra 13.-14. mars til 27.-28. november 2021. Grunnet den fortsatte usikkerheten rundt Covid, ønsker man å være førevar og …

NM Inne 2021 flyttes til November Les mer »

Hver høst har sportsutvalget en gjennomgang og evaluering av landslagene.  Vi har presisert at for de unge skytterne, er de normalt er medlem av denne gruppen frem til det året …

Sportssjefen informerer Les mer »

Norges Bueskytterforbunds styre hadde sitt andre styremøte 13. desember 2020 som digitalt møte. Vedlagt ligger protokollen, referat fra Sportsutvalgsmøte, regnskap, og godkjente uttaksprosedyrer.

Året 2020 går mot slutten, det har vært et merkelig år for alle og vi ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt til å følge myndighetenes …

Julehilsen fra NBF Les mer »