Anlegget har vært under planlegging i 2021. Målsettingen er at anlegget skal være ferdigstilt i 2025hvis alt går som planlagt. Norges Bueskytterforbund ved generalsekretær Jan Roger Skyttesæter og president SteinarRisinggård …

Ny skytehall under planlegging Les mer »

Styremøte 26 juni ble avholdt med noen styremedlemmer over teams og noen fysisk tilstede på Idrettens Hus på Ullevål. Her følger protokollen og prosjektregnskapet.