Det inviteres til dommerkurs på Lillehammer helgen 14-16. april.Denne gangen er det noe kort frist, men vi håper allikevel at vi får fullt kurs. Se vedlagte invitasjon for detaljer.

Det ble under Tinget 2022 besluttet at styret skulle kontakte NIF for å få avklart spørsmål rundt valgbarhet – hvor lenge et styremedlem kan sitte i NBFs styre – samt …

Presidentskapet orienterer Les mer »

Vedlagt følger protokoll med vedlegg fra Styremøte 26.-27. november 2022.

Det har kommet inn noen spørsmål om hva slags skive som nå gjelder for BB1 innendørs. Det kom inn et par forslag til årets Ting, men disse ble trukket og …

Skivetyper BB1 innendørs Les mer »

Tingvedtak, regelverk og avstandstabell er nå oppdatert og ligger tilgjengelig for nedlasting. Dokumentene finner du her

For å rekke å bli ferdige i fornuftig tid søndag ettermiddag er vi nødt til å gjøre noen ytterligere justeringer i programmet. Dette innebærer at vi kjører en matchrunde allerede …

Program for NM er oppdatert Les mer »

Det har vært mange diskusjoner, usikkerhet og tilbakemeldinger på beslutningene som har blitt gjort vedr skivetstørrelser og skivetyper på 18m for klasseneBarebow 1, Instinkt 1 (nå Tradisjonell 1) og Langbue …

Skivestørrelser BB, TRAD og LB Les mer »