Protokoll fra siste styremøte i NBF

Postet av Norges Bueskytterforbund den 23. Aug 2023

19. og 20. august ble det avholdt styremøte i Norges Bueskytterforbund.

Sportssjefen orienterte styret om utviklingen innen toppidrett, og svarte på styrets spørsmål.

Mesteparten av lørdagen, samt noe av søndagen var satt av til å diskutere strategi. Alle punkter på vårt strategidokument ble gjennomgått og justert. Det var spesielt lagt vekt på to strategiområder som også NIF i sin langtidsplan ønsker at særforbund skal sette søkelys på, og det er anlegg og økonomi som barriere.

 Det var gode diskusjoner som også nedfelles i vårt strategidokument, som nå finnes her i oppdatert versjon. 

Les mer i protokollen fra styremøtet.

Neste styremøte er 28. og 29. oktober. 

Her finner du alle styremøteprotokoller fra perioden 2022-2024.Første styremøte for perioden 2022 – 2024

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Konstituerende styremøte er gjennomført etter Tinget 2022. Styret har fordelt sine arbeidsområder og vil i perioden være slik:

Hele styret + administrasjonen skal også arbeide med å lage en presentasjon som kan benyttes til å presentere for potensielle sponsorer,
basert på noe som er laget før – samt presentasjon av aktuelle landslagsskyttere.

Sportsutvalg og UK

Det nye Sportsutvalget blir slik:

Den nye Uttakskomitteen blir slik:

Kontaktinfo til styret, Sportsutvalget og UK finner dere her.

Vedlegg:Styremøte protokoll fra styremøte 13 desember

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Norges Bueskytterforbunds styre hadde sitt andre styremøte 13. desember 2020 som digitalt møte.

Vedlagt ligger protokollen, referat fra Sportsutvalgsmøte, regnskap, og godkjente uttaksprosedyrer.

Vedlegg: