Vedlagt ligger styreprotokollen.

Vedlagt ligger styreprotokollen.

Vedlagt følger protokoll med vedlegg fra Styremøte 26.-27. november 2022.

Vedlagt følger protokoll med vedlegg fra Styremøte 10.-11. september 2022.

Konstituerende styremøte er gjennomført etter Tinget 2022. Styret har fordelt sine arbeidsområder og vil i perioden være slik: Navn Rolle Ansvarsområde Steinar Risinggård President Representasjon, Organisasjon, Personal, Økonomi Eva C. …

Første styremøte for perioden 2022 – 2024 Les mer »

Vedlagt ligger protokoll fra styremøte samt vedlegg til regnskap og justert budsjett.

Styremøte nr. 7 ble avholdt på Ullevål Stadion 21-22 november 2021. Her følger protokollen med vedlegg.