WA Ferdighetsmerker

Disse ferdighetsmerkene skal hjelpe deg med å utvikle generelle skyteferdigheter, kunnskap og ytelse innen bueskyting.

Din progresjon blir belønnet ved at du erverver et nytt nivå og mottar et nytt ferdighetsmerke. Når du har gjennomført nybegynnerprogramet, vil du bli oppfordret til å delta på noen stevner i bueskyting. Du får da også muligheten til å tilegne deg flere typer ferdighetsmerker, både nasjonale og internasjonale. Spesifisert til hver bueskytterdisiplin.

Vi anbefaler ovenfor klubber å bruke dette programmet. Da det tar for seg bueskyting steg for steg. Nærmere beskrivelse av programmet finner du i WA-Håndbok for nye bueskyttere.

Bilder av pil og fjær presentasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med treneren din / klubben din for å komme igang med programmet. Merkene koster 40 kr pr merke og bestilles av klubben.

 

NBF's Deltakermerker

Vi har fire valører i hhv skive/innendørs og 3D/felt.

Hvert merke koster kr. 30,- og kan tas ved at man får 5 p. for hvert stevne man deltar i. Etter fire stevner har man dermed oppnådd den første valøren, og slik kan man fortsette å samle poeng til man har klart alle fire valører (og dermed er en etablert bueskytter).

Merkene er en fin stimulans for nye skyttere, og gir en motivasjon for stevnedeltakelse.

 

Krav for sort merke 3D/felt: 4 approberte stevner                                                             Krav for sort merke Skive: 4 approberte stevner

Krav for blått merke 3D/felt: 8 approberte stevner                                                            Krav for blått merke Skive: 8 approberte stevner

Krav for rødt merke 3D/felt: 12 approberte stevner                                                           Krav for rødt merke Skive: 12 approberte stevner

Krav for gult merke 3D/felt: 16 approberte stevner                                                           Krav for gult merke Skive: 16 approberte stevner

deltekermerkene3Dfelt

deltekermerkeneskive

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med din klubb for bestilling av merkene.