Reisefordelingsutgift Tinget

Til informasjon så vil årets reisefordelingsutgift for reise til Tinget i Molde, med fradrag for middagsserveringen lørdagskvelden, være kr. 1875,- pr. representant.
 
Oppgjøret knyttes til faktureringen for Buestikka 2008 - enten som fradrag eller påslag ettersom man ligger over eller under reisefordelingsbeløpet i sine
faktiske utgifter.