Vedlagt følger innkallingen til Tinget 2012.    Vi ber våre organisasjonsledd merke seg tidsfristene og benytte anledningen til å involvere sine medlemmer i aktuelle saker frem mot Tinget – vår høyeste myndighet.

Vi viser til forslagsfristen (midt i desember) og ber om at forslag behandles med ”omhu”;  det må være en klart gjennomtenkt forslagstekst med minst mulig rom for uklarheter og fortolkninger.   Begrunnelse for forslaget skal foreligge i egen tekst; ikke være en del av forslagsteksten.

Vi ber også våre organisasjonsledd om å vurdere arrangementene av norske mesterskap; det gis god økonomisk uttelling for denne ”dugnaden”.

Vedlegg:
FilStørrelseSist endret
Last ned denne filen (Innkalling_2012.pdf)Innkalling til Tinget 201265 kB23. sep 2011