Klubbutvikling

Kontakten ut til klubbene er viktig for at forbundet skal ha en positiv vekst. Norges Bueskytterforbund setter derfor klubbutvikling som en sentral pilar.
Vi har samlet forskjellig informasjon som er nyttig for klubbene.

Hva er Klubbutvikling?
Klubbutvikling sier gjerne seg selv, å utvikle klubben, men hvordan gjøres det?

Klubber er forskjellige, akkurat som oss mennesker, hvor hver enkelt har sin egen personlighet. Klubbutvikling handler mye om å finne ut mer om personligheten til klubben, og hvordan vi sammen kan nå målene og visjonene som klubben har.

For å gjøre dette bruker vi en «verktøykasse». Denne verktøykassen er fylt med ulike verktøy og prosesser som hjelper klubbene å bli realitetsbeviste. Hva fungerer bra i klubben idag? Hva fungerer mindre bra?

Klubbhåndbok
En klubbhåndbok er noe vi sterkt anbefaler alle våre bueskytterklubber å ha, denne setter ord på det man ofte bare vet i den indre klubbkjernen. Vet de nye medlemmene hvilke verdier klubben står for? Vet det nye styret hvordan ting skal gjøres?

Her er en veileder for å lage en klubbhåndbok til klubben din:

Norges Bueskytterforbund tilbyr

Vi tilbyr klubbene våre hjelp til å komme igang med klubbutvikling, og her er noen av prosessene vi kan hjelpe med:
Klubbesøk, forbundets Utviklingsansvarlig kommer på en klubbkveld for å lære mer om klubben, og finne ut sammen hva som fungerer bra, og hva som fungerer mindre bra. Samtidig som klubben får et større innblikk i hva forbundet kan tilby.
Tidsbruk: ca. 1,5-2,5 timer.
Startmøte, forbundets Utviklingsansvarlig bistår klubben i å lage en konkret og gjennomførbar handlingsplan. Alle klubbens medlemmer inviteres, og klubben finner frem til spesifiserte tiltak som klubben ønsker å få gjennomført.
Tidsbruk: 3-4 timer.
Visjon og Verdier, forbundets Utviklingsansvarlig bistår klubben i å etablere grunnverdier innad, som alle vil føle seg en del av.
Sammen finner man også en visjon om hvor klubben vil være om eks. 5 år.
Tidsbruk: 3-4 timer.
Oppfølgningsmøter, forbundets Utviklingsansvarlig følger opp klubben på de prosessene den har ønske om å gjennomføre, og veileder klubben på det som trengs.
Tidsbruk: 1,5-2,5 timer pr møte.

Bedre klubb

Norges Idrettsforbund har utarbeidet et utviklingsverktøy som kalles «Bedre Klubb». Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder.

Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb» avdekke styrker og svakheter i idrettslaget. 

Alle idrettslag som gjennomfører undersøkelsen vil få en rapport som blir et viktig fundament for å utvikle idrettslaget videre til en «Bedre klubb».
Alle medlemmer i idrettslaget kan gå inn og se på spørsmålene som stilles, men det er kun idrettslagets leder som kan svare på vegne av idrettslaget. 

Ta kontakt med Utviklingsansvarlig i Bueskytterforbundet for mer informasjon rundt Bedre Klubb konseptet.