Nyheter fra forbundstyret

Her er en samleside for alle nyheter fra forbundsstyret, styrereferater og protokoller blir linket hit

 • Første styremøte for perioden 2022 – 2024
 • Protokoll fra styremøte 12.-13. februar 2022
 • Protokoll fra styremøte 21-22 november 2021
 • Protokoll fra styremøte 11. og 12. september
 • Protokoll fra styremøte 26 juni 2021
 • Protokoll fra styremøte 10 april 2021
 • Protokoll fra styremøte 23.-24. januar
 • Styremøte protokoll fra styremøte 13 desember
 • Første styremøte etter tinget – protokoll
 • Protokoll fra styremøte 12 september 2020
 • Referat fra styremøte 09.mai 2020
 • Protokoll fra styremøte 18.-19. januar 2020
 • Styremøteprotokoll møte nr 7/19
 • Styremøteprotokoll møte nr 3/19
 • Styremøteprotokoll møte nr 2/19
 • Godkjent møteprotokoll fra styremøte nr 1/19 med vedlegg
 • Styremøteprotokoll møte nr 3/18
 • Protokoll fra første styremøte