Trenerutdanning

Jeg vil gå på trenerkurs

Jeg vil gå på trenerkurs. Hva gjør jeg?

For å ta trenerkurs må du først gjennomføre et Aktivitetslederkurs. Dette kurset arrangeres i hovedsak av klubb og region. Sjekk om det er noen planlagte kurs i nærheten av der du bor, dette kan du se på kurskalenderen nederst på siden. Dersom det ikke er satt opp noen aktivitetslederkurs i nærheten av deg, kan du be klubben om å sende forespørselen inn til regionen eller ta kontakt med vår Utviklingsansvarlig, Endre Vik Larsen på tlf: +4799125103 eller epost: endre@bueskytterforbundet.no.

Norges Bueskytterforbund avholder Trener 1 kurs en gang i året, som regel i starten på innendørssesongen (oktober).

Trener 2 kurs avholdes ca. annet hvert år, alt etter hvor stor etterspørsel det er for kurset. Trener 2 kurset er også et samarbeid med de andre presisjonsidrettene, da første del av kurset er en felles helg.

Hva koster det å delta?

Et aktivitetslederkurs bestemmer klubb/region deltakeravgift.

Deltakeravgiften til Trener 1 kurs ligger på kr. 3500,- pr deltaker, hvor tilreisende med fly får avslag på kr. 500,- Inkl. Hotell hele helgen, mat, foredragsholdere og kursmateriell.

Deltakeravgiften til Trener 2 kurs ligger på kr. 7000,- pr deltaker, hvor tilreisende med fly får avslag på kr. 1000,- Inkl. Hotell begge helger, mat, foredragsholdere og kursmateriell.

Norges Bueskytterforbund oppfordrer klubber og regioner til å dekke noe av kostnadene for sine deltakere, da deltakeren kommer tilbake fra kurs med verdifull kompetanse som kan være nyttig for klubben og regionen.

Hvordan foregår kurset?

Aktivitetslederkurset består av 15 undervisningstimer (á 45 min) fordelt over en helg eller noen kvelder. Det er opp til klubben/regionen som arrangerer kurset å bestemme sammen med kursinstruktør.
Undervisningsmoulene er standard fra forbundet og tar for seg 4 moduler; Treningslære, Regelkunnskap, Trenerskap, Skyteteknikk&Utstyrslære.
Kurset består både av teori og praktiske øvelser.

Trener 1 kurset består av 45 timer teori/undervisning og 45 timer praksis. Undervisningen foregår over 4 dager fordelt på 2 helger, mens resten gjøres hjemme med en innleveringsoppgave, e-læring og trenerlogg.

Trener 2-kurset består av 75 timer teori/undervisning og 75 timer praksis. Undervisningen foregår over ca 5 dager fordelt på 2 helger, mens resten gjøres hjemme med en innleveringsoppgave, e-læring og trenerlogg.

Hva må jeg gjøre for å bestå kurset?
  • Nedre aldersgrense for å delta er 15 år.
  • Gjennomføre E-læring.
  • Fullføre innleveringsoppgaven og sende til utviklingsansvarlig i NBF.
  • Gjennomføre praksis og levere inn trenerlogg til utviklingsansvarlig i NBF.

Hvem kan arrangere Trenerkurs?

Hvem kan arrangere trenerkurs?

Aktivitetslederkurs – Det er hovedsakelig regionen sitt ansvar å arrangere kurs, men det er også åpent for at klubber kan arrangere kurs.

Trener 1 – Dette kurset arrangeres hvert år av NBF sentralt.

Trener 2 – Dette kurset arrangeres ca annet hvert år av NBF sentralt.

Hvor begynner vi?

Finn noen helger hvor det er aktuelt for dere å arrangere kurs (2 helger) og velg en person til å være ansvarlig for kurset. Ta deretter kontakt med utviklingsansvarlig for hjelp til å finne en kurslærer.

Deltakere

Vi anbefaler 10-15 deltakere på et kurs.

Nedre aldersgrense for å delta på aktivitetslederkurs er 15 år.

Hvordan beregner vi kostnader?

Klubben eller regionen som arrangerer må dekke utgiftene som tilkommer for å holde kurset. Noen av de kostnadene er:

  • Leie av lokale?
  • Honorar kursholder (kr 400,- pr undervisningstime)
  • Bespisning (anbefaler at det serveres en varm lunsj pga lange kursdager)
Hvem kan holde kurs?
Autorisert AktivitetslederAutorisert Trener 1Autorisert Trener 2Høyere bueskytterutdanning
Holde AktivitetslederkursNeiJaJaJa
Foredragsholder Trener 1NeiNeiJaJa
Foredragsholder Trener 2NeiNeiNeiJa

Kursplaner trenerutdanning

Her er en liste over Norges Bueskytterforbunds kursplaner for trenerutdanning:

Kurskalender