World Archery Ferdighetsmerker

Disse ferdighetsmerkene skal hjelpe deg med å utvikle generelle skyteferdigheter, kunnskap og ytelse innen bueskyting.

Din progresjon blir belønnet ved at du erverver et nytt nivå og mottar et nytt ferdighetsmerke. Når du har gjennomført nybegynnerprogrammet, vil du bli oppfordret til å delta på noen stevner i bueskyting. Du får da også muligheten til å tilegne deg flere typer ferdighetsmerker, både nasjonale og internasjonale. Spesifisert til hver bueskytterdisiplin.

Vi anbefaler ovenfor klubber å bruke dette programmet. Da det tar for seg bueskyting steg for steg. Nærmere beskrivelse av programmet finner du i WA-Håndbok for nye bueskyttere.

Pris pr merke er kr. 50,- og bestilles via mail til bue@bueskytterforbundet.no

NBF’s Deltakermerker

Vi har fire valører i hhv skive/innendørs og 3D/felt.

Hvert merke koster kr. 30,- og kan tas ved at man får 5 p. for hvert stevne man deltar i. Etter fire stevner har man dermed oppnådd den første valøren, og slik kan man fortsette å samle poeng til man har klart alle fire valører (og dermed er en etablert bueskytter).

Merkene er en fin stimulans for nye skyttere, og gir en motivasjon for stevnedeltakelse.

Bestilles via mail til bue@bueskytterforbundet.no

3D/Felt merker:
Sort merke: 4 approberte stevner
Blått merke: 8 approberte stevner
Rødt merke: 12 approberte stevner
Gult merke: 16 approberte stevner

Skivemerker:
Sort merke: 4 approberte stevner
Blått merke: 8 approberte stevner
Rødt merke: 12 approberte stevner
Gult merke: 16 approberte stevner