Nordisk ungdomsmesterskap (NUM)

Nordisk ungdomsmesterskap, NUM, er et massemestringsmesterskap for ungdom i de nordiske landene. Hvert år møtes de nordiske landene på nordisk møte og samarbeider om mesterskapet og felles løsninger. De fire største landene; Norge, Sverige, Danmark og Finland, rullerer på å arrangere, mens Island og Færøyene deltar. 

Hvert år i begynnelsen av juli arrangeres mesterskapet og det er Ungdomsutvalget, som på vegne av Bueskytterforbundet, har ansvar for mesterskapet og den norske delegasjonen. 


Vi anbefaler lagledere å lese lagleder-instruks.docx

 

Vi har gleden av å invitere til NUM 2024!

I år vil det være 3.Juli - 7.Juli i Odense.

Denne gangen må hver enkelt deltager/klubb sørge for reisen. Det blir dessverre ikke fellesreise i år grunnet lange reisetid og høye reisekostnader. Det vil i stede bli gitt reisestøtte til alle deltagere.
Vi samler troppen i København hvor vi vil reise samlet den resterende avstanden :)
Oppmøtet for fellesreisen fra København til Odense er på togstasjonen, og vi tar sikte på å ta et tog som går ca. kl. 16:00, for de som skal være med på denne reisen vil vi komme tilbake til nøyaktig hvilket tog vi tar. 


Vi gleder oss til å se alle de unge igjen :)


PÅMELDINGSFRIST 30 APRIL!


Fyll ut ALLE feltene i påmeldingsskjema og send til ungdomsutvalgetbue@gmail.com 


Ungdomsutvalget har gleden av å invitere til NUM 2023. NUM finner i år sted i Larvik, helgen 29. juni – 02. juli. Legg merke til at oppmøte torsdag. Tentativt program med mer er å finne i invitasjonen fra Larvik, lagt ved.

NBF er i år 75års-jubilant, og i forbindelse med jubileet vil forbundet sette ekstra fokus på ungdommen. Vi ønsker med dette at flest mulig skal kunne delta på NUM i Norge, og har satt opp buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen og vil kunne tilby reisestøtte. Se invitasjonen for mer informasjon!

OBS OBS – husk på de nye klassene på NUM


Vi i Ungdomsutvalget håper å se så mange som mulig av dere i Larvik!


NYTT PROGRAM NUM 2023:


Ungdomsutvalget har gleden av å invitere til NUM 2022. NUM finner i år sted i Finland, helgen 15.-17. juli. Vi legger også ved invitasjonen fra Finland for å gi et mer fullstendig kostnadsbilde.

Denne gangen må hver enkelt deltaker/klubb/krets sørge for reise til og fra. Vi kommer til å informere de påmeldte om hvilken reiserute staben fra NBF kommer til å ta slik at det går ann å koordinere sammen på et hvis. Det er beklagelig at vi ikke får til en samlet reise, men kostnadene og reisetidene blir for lange. Det vil bli gitt reisestøtte til alle deltakere.


Invitasjon til NUM 2021

Ungdomsutvalget inviterer til Nordisk Ungdomsmesterskap. Grunnet Covid-19 situasjonen vil NUM arrangeres digitalt, slik vi opplyste om tidligere i vår. Konkurransen vil bestå i en individuell 720-runde uten finaler, som i fellesskap avholdes lørdag 3. juli 2021

Grunnet hensyn til smittesituasjonen og smittevernregler vil det i år sannsynligvis ikke være mulig å arrangere én konkurranse for alle ungdommer i Norge. Vi håper derfor at det lokale smittevernreglementet tillater å arrangere konkurranser på regions-/krets-nivå. Det vil si at disse konkurransene vil være å telle som «vanlige» konkurranser, og det må være en dommer til stede.

Ungdomsutvalget til Norges Bueskytterforbund ønsker dermed å invitere ungdommer som fyller 13, til og med det året de fyller 20 år. Nytt av året er at de født i 2000, altså fjorårets siste års juniorer, vil kunne konkurrere i egen klasse, 21Y. Når alle resultatene er inne, vil det være en digital premieutdeling.

All informasjon fra arrangøren kan finnes her: https://www.ianseo.net/Details.php?toId=7613

Vi i Ungdomsutvalget gleder oss over muligheten til å kunne delta på NUM igjen, og håper at alle ungdommer vil delta! 


Oppsummert

Felles digital konkurranse lørdag 3. juli 2021, med start kl. 10:00. Det vil være regionale 720-runder uten finaler


Pris           

Det er opp til hver arrangør å sette egen stevneavgift 


Påmelding:        

For påmelding sendes vedlagt påmeldingsskjema klubbvis til ungdomsutvalgetbue@gmail.com innen 15. juni. Veldig viktig at denne overholdes da det ikke er mulig å etteranmelde skyttere i år. ALLE felt i påmeldingskjemaet MÅ fylles ut. 

Påmeldingsskjema:


Ang. Arrangering: Ungdomsutvalget ønsker at så mange som mulig skal kunne delta, Vi ønsker derfor at det skal være mulig å arrangere så mange steder som mulig, skulle det være spørsmål vedrørende selve arrangementet, ta kontakt med Odin, på mail: odin.sjotun@bueskyting.no eller Endre, på mail: endrevik.larsen@bueskyting.no