Juniorserien

Juniorserien er en nasjonal, digital serie for ungdom som går over omganger i løpet av innendørssesongen fra og med oktober til og med mars, der de tre beste omgangene teller. 


I Juniorserien bruker vi en blanding av klassesystemene, men forholder oss til mesterskapsklasser der det er mulig. Det vil si at det skytes i følgende aldersklasser:

  • Aspirantklasse (felles)
  • Minijunior
  • Damer og Herrer U-16
  • Damer og Herrer U-18
  • Damer og Herrer U-21 

Dette gjelder for alle divisjoner/buetyper (compoundrecurvebarebowtradisjonell og langbue).


Vi følger ellers vanlige regler for alder og skyterunder/skivestørrelse for respektive kategorier. Alle divisjonene skyter på 10-ringede skiver, mens compound skyter på trippel, se tabellen:


Innmelding av resultater:

Resultatene som skal sendes inn i skjemaet under skal være skutt under konkurranselike forhold. Det vil si at man kan enten benytte stevneresultater eller resultater fra en egen ”juniorserie-skyting” i klubbregi. Den sistnevnte arrangeres så konkurranselik som mulig (man skal altså ikke velge de beste seriene i en vanlig treningskveld).   


Det er opp til klubbene at resultatene meldes inn. Vi anbefaler derfor at klubbene oppnevner en person som er ansvarlig for at resultater sendes inn i rett tid.

Resultater som ikke er oss i hende innen fristen (Siste dagen i gjeldende måned) vil ikke registreres.


Premiering:

Det vil bli premier til de som fullfører minst tre tallene omganger i løpet av en sesong. 


Klasse-/divisjonsskifte:

Dersom noen utøvere skulle skifte klasse/divisjon i løpet av sesongen er det viktig at vi blir informert om dette med tanke på premieringen.

 

 Spørsmål?

Dersom du eller din klubb skulle ha spørsmål om Juniorserien, ta kontakt med Ungdomsutvalget på epost: ungdomsutvalgetbue@gmail.com


Klassetabell

KLASSEDISTANSE/ SKIVE
Aspirant (felles 8-10 år, men kan fortesse til fylte 11 år (bursdag))12 m/ 60 cm
Minijunior (ut det kalenderåret de fyller 13)12 m/ 60 cm
U-16 (ut det kalenderåret de fyller 15 år)18 m/ 60 cm
U-18 (ut det kalenderåret de fyller 17 år)18 m /40 cm (Langbue & Tradisjonell skyter 60 cm)
U-21 (ut det kalenderåret de fyller 20 år)18 m/ 40 cm (Langbue & Tradisjonell skyter 60 cm)Resultater:

For å melde inn resultater, bruk skjemaet under

Juniorserien_resultater.xlsx

Utfylt skjema sendes til ungdomsutvalgetbue@gmail.com


Se årets og tidligere resultater med knappene under: 

2023 - 2024
2022 - 2023
2021 - 2022
2020 - 2021
2019 - 2020
2018 - 2019