Styret i NBF

Steinar Risinggård

Rolle: President
Tlf: +47 916 31 468
Ansvarsområde: Personal, Organisasjon, Økonomi og Representasjon

s-ris@online.no

Eva C. Thesen

Rolle: 1. Visepresident
Tlf: +47 918 88 880
Ansvarsområde: Strategi og representasjon

eva.thesen@bueskyting.no

Per Christian Stensgård

Rolle: 2. Visepresident
Tlf: +47 916 69 999
Ansvarsområde: Regelverk, Dommerutvikling, Ianseoutvikling

per.christian.stensgard@bueskyting.no

Linda Cathrine Herud

Rolle: Styremedlem
Tlf: +47 400 60 276
Ansvarsområde:Media og informasjon, Redaksjonsleder

linda.cathrine.herud@bueskyting.no

Fred Gjelseth

Rolle: Styremedlem
Tlf: +47 934 99 944
Ansvarsområde:Regelverk og Redaksjonskomite

fred.gjelseth@bueskyting.no

Odin Foss Sjøtun

Rolle: Styremedlem
Tlf: +47 984 99 322
Ansvarsområde: Leder av Ungdomsutvalget og Anleggsutvalget, Bærekraft og Nordisk samarbeid

odin.sjotun@bueskyting.no

Rune Edvardsen

Rolle: 1. Varamedlem
Tlf: +47 907 37 470
Ansvarsområde: Skogsskyting

rune.edvardsen@bueskyting.no

Hege Rasmussen

Rolle: 2. Varamedlem (Fungerende styremedlem etter at et styremedlem trakk seg) 
Tlf: +47 907 92 878
Ansvarsområde: Utdanning

hege.rasmussen@bueskyting.no

Sigmund Lindberget

Rolle: 3. Varamedlem
Tlf: +47 950 83 132
Ansvarsområde: Paraidrettsansvarlig

sigmund.lindberget@bueskyting.no

Enya Skamsar

Rolle: Personlig vara for leder av Ungdomsutvalget
Tlf:
Ansvarsområde: Medlem av Ungdomsutvalget

enya.skamsar@bueskyting.no

Administrasjonen

Jan Roger Skyttesæter

Rolle: Generalsekretær
Tlf: +47 913 22 280
Ansvarsområde: Daglig drift, Ledelse av administrasjonen

jan@bueskytterforbundet.no

Benjamin Backofen

Rolle: Trenerveileder
Tlf: +47 936 72 262
Ansvarsområde: Trenerutvikling

benjamin.backofen@bueskytterforbundet.no

Morten Bøe

Rolle: Landslagstrener
Tlf: +47 920 17 643 
Ansvarsområde: Landslag

mbal2004@online.no

Morten Sigvartsen

Rolle: Utviklingsansvarlig
Tlf: +47 909 52 583
Ansvarsområde: Utvikling

morten.sigvartsen@bueskytterforbundet.no

Andre sentrale funksjoner

Bjørn Omholt

Rolle: Leder av Valgkomiteen
Tlf: +47 907 71 133

Valter Kristiansen

Rolle: Leder av Lovutvalget
Tlf: +47 416 80 947

Jon H. Width

Rolle: Leder av Kontrollutvalget
Tlf: +47 971 03 843

Per Olav Rusås

Rolle: Uttakssjef
Tlf: +47 970 03 378

Henrik Stabell

Rolle: Sportssjef
Tlf: +47 481 27 685