Handlingsplan mot en ren bueskytteridrett

Tinget 2018 vedtok en strategiplan som innebar at Bueskytterforbundet skulle bli sertifisert som «Rent Særforbund» iløpet av 2019. I Oktober 2019 sendte forbundet inn søknad med handlingsplan og beredsskapsplan til Antidoping Norge. I desember mottok forbundet svaret om at Norges Bueskytterforbund var blitt sertifisert som «Rent Særforbund»!

BAKGRUNN

Norges Bueskytterforbund (NBF) skal fremme dopingfri og ærlig idrett på alle nivåer. NBF tar klar avstand fra all ulovlig bruk av dopingpreparater, og andre elementer som hindrer utøvere å konkurrere på like premisser. 

For NBF er det viktig at hele organisasjonen er med i dette arbeidet, for å sikre et godt omdømme til sporten. NBF er innforstått med at ansvaret for dette arbeidet ligger i særforbundet. For å sikre at hele bueskytter Norge har et bevisst forhold til hva som er greit og hva som ikke er greit innen etiske spørsmål, og hvordan man konkret forholder seg til ulovlige preparater og annen form for juks i idretten skal NBF drive holdningsskapende arbeid i samarbeid med Antidoping Norge.

NBF har satt antidoping på agendaen og satt tydelig mål med konkrete og forebyggende tiltak i hele organisasjonen. 

Et «Rent Særforbund» er vår visjon; en ren og ærlig idrett som er doping-fri både nasjonalt og internasjonalt i trening og konkurranseøyemed.

Utviklingsansvarlig i forbundets administrasjon er tildelt hovedansvaret for oppfølging av antidopingarbeidet i NBF.

INNSATSOMRÅDER: 

Det holdningsskapende arbeidet i NBF defineres i følgende innsatsområder: 

  1. Ansatte, styret og komiteer
  2. Landslag og eliteutøvere
  3. Utøvere og klubber
  4. Kommunikasjon og utdanning
  5. Arrangementer

Handlingsplan-Antidoping-Bueskytterforbundet.pdf

RENT IDRETTSLAG

Bueskytterforbundets mål er også at alle tekniske arrangører av Norgesmesterskap skal ha gjennomført «Rent Idrettslag». Vi oppfordrer også alle bueskytterklubber til å ta kurset, og bli med på innsatsen for å holde bueskytteridretten REN.

Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak.

Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer.


Mer informasjon om hvordan klubben din skal gå frem for å bli et «Rent Idrettslag» finner du på https://www.rentidrettslag.no/.

Her kan du lese diskusjonsspørsmålene som ditt idrettslag må gjennomgå