Styret i NBF

Per Christian Stensgård

Rolle: President
Tlf: +47 916 69 999
Ansvarsområde: Personal, Organisasjon, Økonomi og Representasjon

per.christian.stensgard@bueskyting.no

Eva C. Thesen

Rolle: 1. Visepresident
Tlf: +47 918 88 880
Ansvarsområde: Strategiutvikling, Representasjon og Redaksjonskomite

eva.thesen@bueskyting.no

Valter Kristiansen

Rolle: 2. Visepresident
Tlf: +47 416 80 947
Ansvarsområde: Økonomi, Representasjon og Styresett

valter.kristiansen@bueskyting.no

Odin Foss Sjøtun

Rolle: Styremedlem
Tlf: +47 984 99 322
Ansvarsområde: Leder av Ungdomsutvalget og Anleggsutvalget, Samfunnsansvar, Styresett, Bærekraft og Nordisk samarbeid

odin.sjotun@bueskyting.no

Laila Fevang

Rolle: Styremedlem
Tlf: +47 478 11 896
Ansvarsområde: Ianseo, Skiveansvarlig, Resultatdatabasen, Norges-Cup NM- og stevneutvikling

laila.fevang.marzouk@bueskyting.no

Christian Amble

Rolle: Styremedlem
Tlf: +47 901 48 538 
Ansvarsområde: Dommerutvikling, Regelverk og Redaksjonskomite

christian.amble@bueskyting.no

Hege Rasmussen

Rolle: Styremedlem  
Tlf: +47 907 92 878
Ansvarsområde: Utdanning, Regelverk og Anlegg

hege.rasmussen@bueskyting.no

Lin Kristin Vestlund

Rolle: 1. Varamedlem
Tlf: +47 916 84 757
Ansvarsområde: Utdanning og Bredde

lin.kristin.vestlund@bueskyting.no

Sigmund Lindberget

Rolle: 2. Varamedlem
Tlf: +47 950 83 132
Ansvarsområde: Paraidrettsansvarlig

sigmund.lindberget@bueskyting.no

Rune Edvardsen

Rolle: 3. Varamedlem
Tlf: +47 907 37 470
Ansvarsområde: Skogsskyting

rune.edvardsen@bueskyting.no

Enya Skamsar

Rolle: Personlig vara for leder av Ungdomsutvalget
Tlf: 454 81 729
Ansvarsområde: Nestleder Ungdomsutvalget, Nettsider, utforming, Redaksjonskomite og Bredde-ansvarlig

enya.skamsar@bueskyting.no

Administrasjonen

Jan Roger Skyttesæter

Rolle: Generalsekretær
Tlf: +47 913 22 280
Ansvarsområde: Daglig drift, Ledelse av administrasjonen

jan@bueskytterforbundet.no

Morten Bøe

Rolle: Landslagstrener
Tlf: +47 920 17 643 
Ansvarsområde: Landslag

mbal2004@online.no

Morten Sigvartsen

Rolle: Utviklingsansvarlig
Tlf: +47 909 52 583
Ansvarsområde: Utvikling

morten.sigvartsen@bueskytterforbundet.no

Andre sentrale funksjoner

Bjørn Omholt

Rolle: Leder av Valgkomiteen
Tlf: +47 907 71 133

Alida Kvammen

Rolle: Leder av Lovutvalget
Tlf: +47

Jon H. Width

Rolle: Leder av Kontrollutvalget
Tlf: +47 971 03 843

Per Olav Rusås

Rolle: Uttakssjef
Tlf: +47 970 03 378

Henrik Stabell

Rolle: Sportssjef
Tlf: +47 481 27 685