Her vil du finne informasjon om trenerutdanningen til NBF, kommende kurs og nedlastbart materiale som er relevant for trenere. 


Aktivitetslederkurs avholdes ikke i forbundsregi. Aktivitetslederkurset gjennomføres enten av klubb eller region. Kurset skal ha en minimumsvarighet på 8 timer.  Noen velger å strekke det ut over en helg og legge inn enda mer praksis. For å være kursholder må du minimum være Trener 1. Dersom du lurer på om det er kommende kurs i nær fremtid, ta kontakt med kretsen eller omliggende klubber. Dersom din klubb ønsker å gjennomføre et aktivitetslederkurs kan forbundet bistå med veiledning. Etter gjennomført kurs sendes deltakerliste med kursdato til forbundet. 

Foilene til aktivitetslederkurset er tilgjengelige i vårt filarkiv - Til Filarkiv


Trenerløypa
Hva skal en trener kunne på hvilket nivå? Hva lærer du på hvilket kurs?
Det er blitt laget en fullstendig oversikt over hva som skal kunne forventes av trenere på ethvert nivå. 


I et kort sammendrag:

Aktivitetsleder - Hilser utøveren velkommen, og fungerer som en assistent til treneren. Er bevisst over sin rolle og kan legge til rette for trygg skyting.

Trener 1 - Instruktør. Setter fundamentet hos utøveren. Evne å lære inn basisform og møte utøverne der de er. Oppdagende læring - Oppvarming - Leker.
Trener 2Instruktør, begynnende coach. Videreutvikler utøveren og fungerer som kjernetrener i klubb. Trygg på tuning, planlegging og kjenner til hvilke type fysisk trening som er gunstig. 
Trener 3 - Coach. Er i stand til å kunne gjøre fullstendige og grundige tekniske analyser. Dyp forståelse teknikk, anatomi og individualisering ut fra tekniske retninger. Anvender mentaltrening aktivt og bevisst i treninga.
Trener 4Coach/Koordinator. Dette er ikke et nivå NBF vil utdanne. Trener 4 vil tildeles de som har videre utdanning innen relevant område utover Trener 3 - Vedkommende skal ha fullført samtlige WA-kurs + annet relevant studium fra høgskole/universitet.

Dersom du ønsker å lese mer detaljert hva som forventes av en trener på ethvert nivå - Så kan du lese dette her 


Her er tilgang til diverse relevante lenker ifm med Trenerkurs
- Trenerattesten
- NBF Ekurs Trener 1
- NIF Ekurs
-
Ren Utøver

Meld din interesse for kurs her. Dette er ikke bindende, kun for å fange opp interessen for kurs.Verktøy tips og triks for treneren! 

Håndbok for nye bueskyttere 
Håndboken er et ypperlig verktøy for å få unge til å bli. Det er viktig å påpeke at boken er et forslag til hvordan man kan skape motivasjon og utvikling hos utøverne. Boken legger opp til et graderingssystem med merker. Hvordan man implementerer dette i praksis er avhengig av den daglige situasjonen man har i klubb. Hvor mange trenere er det? Hvor mange utøvere er det? er de på samme nivå? stort gjennomtrekk? Sett dere ned som styre eller trenerkollegium og bli enig om hvordan dere best kan implementere dette i klubben din! 

Merker kan kjøpes her
Håndboken er tilgjengelig gratis digitalt her Til Filarkiv, men kan også kjøpes fysisk ved å ta kontakt med forbundskontoret. 

Trenerhåndbok 1 & 2
Trenerhåndbøkene er faggrunnlaget fra World Archery og legger et rammeverk for trenerkursene. Håndbok 1 er relevant for Trenerkurs 1, håndbok 2 for Trenerkurs 2. 


Annet nyttig trenermateriale å fordype seg i:

Archery Toolbox
ATB er et gratis verktøy for trenere hvor flere øvelser er filmet og lagt med en beskrivelse. Dette for å gi deg som trener flere fremgangsmåter når du jobber med en utøver. Denne platformen ble utviklet av et internasjonalt team ledet av Olympisk Gullvinner Juan Carlos Holgado. Vår Trenerveileder er blant grunnleggerne av plattfomen.
https://archerytoolbox.com/ 


Gode Youtube-Kanaler:
Rogue Archery
RA er et prosjekt i Australia drevet av Jarryd Greitschuss. Jarryd har sterk kompetanse på anatomi og coaching. Han har dyrket frem flere gode skyttere i sin region, og tar gradvis mer og mer over nede i Australia. Han er en av de få trenerne som rollen på blodig alvor og møter mennesker der de er. Han har også utviklet en "Masterclass" dersom man ønsker enda mer oppfølging. Denne er derimot ikke gratis. Vår trenerveileder samarbeider med Jarryd og driver regelmessig erfaringsutveksling og har et solid samarbeid. Masterclassen kan finnes her
https://www.youtube.com/@RogueArcheryTV


Online Archery Academy
En av de bedre youtubekanalene. Faglig sterk, og unngår å havne i felle å forsøke å formidle en "rett" og en "feil" måte å skyte på. Han forholder seg til skyteform ut fra kroppen. NB er at noen av titlene kan ha en "Click Bait" tendens, og bør dermed tas med en liten klype salt. Han har også utviklet en masterclass som kan finnes her
https://www.youtube.com/@OnlineArcheryAcademy


Anders Faugstad Compound-tips
I 2020 delte Anders Faugstad sine tips ifht Compound - Her får du tips til 4 sentrale temaer; Oppsett, Utstyr, Tuning og Teknikk. Serien kan du finne på forbundets youtube-kanal: Norges Bueskytterforbund - World Archery Norway - YouTube

Plattformer og verktøy for enklere treningsplanlegging
I det slovenske forbundet har man begynt å utvikle en app som er direkte rettet for trenere i bueskyting, med mulighet for individuell oppfølging, treningsplaner o.l. Den er fremdeles under utvikling men kan sees her https://archery-coach.com/ .Denne er ikke gratis. 

Utover dette finnes Olympiatoppens egen treningsdagbok (Topptrening (nif.no))som også er et OK alternativ. Den er derimot ikke så rettet mot bueskyting selv om den er svært brukbar. Utviklerne av denne dagboken har videreutviklet konseptet i bestr - BESTR. Her har NBF vært med i prosessen og gitt noe input på funksjonalitet som kan være relevant for utøvere. 


Plattformer og verktøy for fysisk trening

OLT sin Skadefri-app er en ypperlig app som er gratis og har øvelser som er godt egnet for bueskyting. Husk å alltid tilpasse øvelser til utøveren du har foran deg, og forsøk å ivareta en grad av moro. 

Videre har Monica Betten, medlem av Trenerutvalget til NBF, laget et konsept: "Kroppstuning" som skal kunne forenkle oppvarmingen og lett styrketrening. Den kan lastes ned her: https://www.ilgoma.no/bueskyting/kroppstuning

Til Filarkiv - Her finner du kursfoiler til Aktivitetslederkurset, Håndbok for Nye Bueskyttere, Treningstips og annet.

Benjamin Backofen

Trenerveileder
Tlf: 93672262
Epost: benjamin.backofen@bueskytterforbundet.no