I@nseo

I@nseo (Ianseo) er systemet vi bruker i Norge for stevneadministrasjon. Det brukes bl.a. til deltakerregistrering, skytteradministrasjon og resultatservice før, under og etter konkurransen.

Programvaren er gratis å bruke, og ligger fritt tilgjengelig for nedlasting fra I@nseo sine sider: https://www.ianseo.net/Releases.php

På nedlastingssidene ligger det tilgjengelig en omfattende bruksanvisning, men ved behov arrangerer vi kurs i hvordan man benytter løsningen ute i klubbene, og i konkurranser.

Stevnekalenderen vår er utviklet i samarbeid med det svenske bueskytterforbundet, her har hver klubb en bruker, skal du ha tilgang kontakter du leder i klubben din. Om klubbleder har glemt passord sender klubbleder mail til: morten.sigvartsen@bueskytterforbundet.no


Ved jevne mellomrom arrangerer NBF, Ianseo kurs, dette kurset tar for seg programvaren I@nseo.


Meld din interesse for kurs her. Dette er ikke bindende, kun for å fange opp interessen for kurs.

Resultatservice

I samarbeid med det svenske bueskytterforbundet bruker vi et eget system for administrasjon av forbundets klubber og skyttere, samt stevnekalender/terminliste og resultater.

Resultatservice er tilgjengelig for alle, og det er sendt ut bruksanvisning samt innloggingsinformasjon til alle registrerte klubber i vårt forbund.

Det kan imidlertid være behov for en mer "konsentrert gjennomgang" av løsningen, til dette kan vi avtale et møte - fortrinnsvis digitalt.

Bruksanvisning til Resultatservice finner du her: Resultatservice - bruksanvisning klubb.


Meld din interesse for kurs her. Dette er ikke bindende, kun for å fange opp interessen for kurs.

Baneleggerkurs

Baneleggerkurs arrangeres fra NBF og er primært tiltenkt klubber som ønsker å bygge skogsskytingsbaner (3D/Felt), eller klubber som trenger faglig påfyll til eksisterende baner. Kurset blir gjennomført i den løypen klubben ønsker å bruke.


Meld din interesse for kurs her. Dette er ikke bindende, kun for å fange opp interessen for kurs.