Dommere og dommerutdanning i Norges Bueskytterforbund

 

En dommer i NBF har gjennomgått teoretisk og praktisk dommerkurs, etterfulgt av bestått eksamen.

Dommerkurset følger en fastsatt mal, som i stor grad er gitt av World Archery, men med noen nasjonale tilpasninger.

Dette betyr at uansett hvor en skytter stiller til konkurranse, innenlands eller utenlands, skal vedkommende møte dommere som har et felles grunnlag av regelverkforståelse, og som håndterer regelverket på samme måte uavhengig av konkurranse eller sted.

Med jevne mellomrom arrangeres det dommerkurs, med det formål å utdanne nye, norske, dommere. Kursene holdes på fastsatt sted, og gjennomføres ved behov.

Noen krav til våre dommere:

 • Nedre aldersgrense er 16 år
 • God regelverksforståelse
 • Opptre objektivt og rettferdig
 • Være serviceinnstilt og imøtekommende

 

Dersom du er interessert i å bli med på dommerkurs, kan du sende inn en henvendelse til oss via denne lenken.


Alternativt kan du ta en prat med en av disse dommerne i løpet av en konkurranse der du er, for å få mer info om det å være dommer i Norge:

 • Jon-Arne Storelv / Tinden
 • Petter Raphaug / Sverresborg
 • Eva Therese Beer-Width / Tustna
 • Ole Magnar Stein / Førde
 • Kjerstin Hoff / Fana
 • Tove Mette Michaelsen / Lyngdal
 • Stig Evensen / Larvik
 • Christian Amble / Oslo
 • Per Christian Stensgård / Lillestrøm
 • Fred A Gjelseth / Fredrikstad
 • Laura Christin Schiele / Lillehammer

Meld din interesse for kurs her. Dette er ikke bindende, kun for å fange opp interessen for kurs.

En oppdatert oversikt over våre dommere finner du her:

NBF dommere pr.januar 2024

For at vi skal kunne arrangere approberte konkurranser er et av kravene at det er dommer(e) til stede som bidrar til like og rettferdige konkurransevilkår for alle deltakere.