Muligheter for ungdom i norsk idrett

Som medlem av norsk idrett har du som ungdom mange muligheter. For det første har du mulighet til å være idrettsutøver på det nivået du selv skulle ønske, altså en mulighet til å bli toppidrettsutøver. For det andre har du mulighet til å engasjere deg utover idretten. Idretten er avhengig av folk i styrer, trenere og ikke minst dommere. Dette har du mulighet til å bli. Vi i Norges bueskytterforbund tilbyr trener- og dommerkurs, og Norges idrettsforbund tilbyr lederkurs og andre nettverksarrangementer til ungdom. 


Kurs i regi NBF

Norges bueskytterforbund tilbyr buespesifike kurs for våre medlemmer. Dette er trenerkurs og dommerkurs. 


Trener

Som trener er du den som veileder utøvere mot sine mål. For å bli trener må man ta kurs, hvor hvert kurs bygger på det forrige. Når man er 15 år kan man bli aktivitetsleder: 

  • Aktivitetsleder - Hilser utøveren velkommen, og fungerer som en assistent til treneren. Er bevisst over sin rolle og kan legge til rette for trygg skyting.


Når man er blitt aktivitetsleder kan man bygge videre på dette med et trenerkurs og etterutdanningskurs:

  • Trener 1 - Instruktør. Setter fundamentet hos utøveren. Evne å lære inn basisform og møte utøverne der de er. Oppdagende læring - Oppvarming - Leker.
  • Trener 2Instruktør, begynnende coach. Videreutvikler utøveren og fungerer som kjernetrener i klubb. Trygg på tuning, planlegging og kjenner til hvilke type fysisk trening som er gunstig. 
  • Trener 3Coach. Er i stand til å kunne gjøre fullstendige og grundige tekniske analyser. Dyp forståelse teknikk, anatomi og individualisering ut fra tekniske retninger. Anvender mentaltrening aktivt og bevisst i treninga. 
  • Trener 4Coach/Koordinator. Dette er ikke et nivå NBF vil utdanne. Trener 4 vil tildeles de som har videre utdanning innen relevant område utover Trener 3 - F.eks årsenheter ved NIH, fullført samtlige WA-kurs eller annet relevant studium. 


Les mer om trenerkursene her


Dommer

Dommere er de som hjelper oss under konkurranser med å sjekke banen, utstyr og ikke minst dømmer pilenes poengsum ved tvil. Dommerne er med andre ord veldig viktige. De passer på at alle følger reglene. 


Dommerkurset følger en fastsatt mal, som i stor grad er gitt av World Archery, men med noen nasjonale tilpasninger. Dette betyr at uansett hvor en skytter stiller til konkurranse, innenlands eller utenlands, skal vedkommende møte dommere som har et felles grunnlag av regelverkforståelse, og som håndterer regelverket på samme måte uavhengig av konkurranse eller sted. 


For å bli dommer må du være fylt 16 år, ha god regelverksforståelse, kunne opptre objektivt og rettferdig, og kanskje viktigst være service innstilt og imøtekommende. 


Les mer om dommerkurset her


Kurs i regi NIF

Det året du fyller 15 år får du stemmerett i norsk idrett. Dette vil si at du kan delta på årsmøtet i ditt idrettslag og være med å bestemme. Dette betyr også at du er valgbar og kan sitte som et ungt styremedlem. Dette er en plass i styret som er reservert for ungdom og unges stemme. For å hjelpe deg på vei har NIF laget kurs som skal hjelpe deg i dette vervet.

Lederkurs for ungdom 

Lederkurs for ungdom er et kurs som arrangeres av din idrettskrets. Idrettskretsen er NIFs lokale organ og er med og legger til rette for idrett i ditt område.


Viken Idrettskrets skriver på sine sider at Lederkurs for ungdom skal gi deltakerne økt kunnskap om det å være en frivillig ressurs i idretten og ikke minst skape motivasjon til at de vil, kan og tør ta ansvar i eget idrettslag.I løpet av kurset vil deltakerne lære mye om seg selv, hvordan idretten er organisert og hvordan de kan påvirke sin idrettshverdag. Deltakerne skal også sette smarte mål og utarbeide en handlingsplan med tiltak de skal gjennomføre når de kommer tilbake til idrettslaget etter endt kurshelg.


Vi anbefaler at du tar kontakt med styret i din klubb og hører om dette arrangeres i ditt lokalområde. Eller følger med på din idrettskrets' nettsider.


Nettverkssamlinger for ungdom

Mange av idrettskretsene arrangerer en form for nettverkssamling for ungdom hvor unge kommer sammen og diskuterer viktige temaer. Dette er en mulighet for deg som ungdom å møte andre unge ledere som kanskje er i samme situasjon som deg - og ikke minst møte andre unge fra andre idretter.