Hvem står hvor under 3D stevne i terrenget?

Postet av Norges Bueskytterforbund den 11. Aug 2021

Det nærmer seg NM 3D og det råder en viss tvil rundt hvordan skyttere skal plassere seg når man er ute i terrenget og skyter 3D.

Følgende gjelder i alle tilfeller: Standplass og mål du skal skyte på defineres av startlisten (og scorekort).  

Alle puljer deles inn i A-B-C og D skyttere 

 

Gjøres det ikke andre endringer eller avtaler i forkant, er man alltid A- B- C- eller D-skytter – gjennom hele stevnet. 

F.eks. en venstre-skytter (links) kan avtale å skyte som A eller C   for å få bedre plass ved pålen. 

Deretter veksler man på å skyte først (eller som nr 2 og 3 i disse korona-tilpassede tider). Men man er ALLTID samme A- B- C- eller D-skytter gjennom konkurransen. 

Om man er 3- eller 4 skyttere på pulja, er det alltid slik at;

Ved 2 dyr

A-skytter står på venstre side og skyter på målet til venstre, 

B-skytter står på høyre side og skyter på målet til høyre, 

C-skytter står på venstre side og skyter på målet til venstre, 

D-skytter står på høyre side og skyter på målet til høyre. 

(ref. WA book 4 23.1.3 / D-regelverket, kap 6, pkt E)

Er man 3 på pulje står C skytter alltid på venstre side og skyter mot venstre mål

(ref. WA book 4 24.2 / D-regelverket, kap 5, pkt A sett i sammenheng med kap 6, pkt E)

Ved 4 dyr

De skytterne som går frem først skyter mot mål 1 (A) og 3 (B), de skytterene som går frem som nr 2 skyter mot mål 2 (C) og 4 (D)

Er man 3 skyttere på puljen står C-skytter alltid på venstre side og skyter mot venstre mål (mål 1 når han går først frem og mål 2 når han skyter sist) 

(ref. WA book 4 24.4 / D-regelverket, kap 5, pkt A og kap 6, pkt F)

Og selv gjennom det siste året, i en korona-tilpasset hverdag, hvor man skyter én og én og er tre på gruppa, blir det som nevnt, man skyter alltid på «sitt mål»: 

Ved 2 dyr: 

A-skytter står på venstre side og skyter på målet til venstre, 

B-skytter står på høyre side og skyter på målet til høyre, 

C-skytter står på venstre side og skyter på målet til venstre. 

(f.eks. der B-skytter skyter først, denne skyter da på målet til høyre)