Sportssjefen informerer

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Hver høst har sportsutvalget en gjennomgang og evaluering av landslagene.  Vi har presisert at for de unge skytterne, er de normalt er medlem av denne gruppen frem til det året de blir senior skyttere.   2020 har vært utfordrende også for langslagsskyttere og flere skyttere har valgt å tre ut av landslaget.

Dette er oversikten over alle som i dag er en del av landslaget og er mer oppdatert enn listen i sportsutvalgets referat.
Norges Bueskytterforbund søker en Landslagstrener til en nyopprettet prosjektstilling i 70%

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Tinget 2022 vedtok at det skal ansettes en Landslagstrener i prosjektstilling.

Stillingstittel: Landslagstrener (70%)

Søknadsfrist: innen 26 juni 2022 til bue@bueskytterforbundet.no

Ansettelsesform: 70% midlertidig ansettelse i inntil 2 års varighet

Norges Bueskytterforbund er den høyeste myndighet på bueskyttersportens område i Norge, og er tilsluttet Norges Idrettsforbund, Olympiske og Paralympiske Komité (NIF). Forbundet har rundt 5000 medlemmer, der i overkant av 1300 er barn og unge, fordelt på 109 klubber i hele Norge.

Norges Bueskytterforbund representerer bueskyting innenfor grenene, skiveskyting og skogsskyting. Bueskyting er en inkluderende idrett hvor funksjonsfriske og paraskyttere er likestilt. Derav vår visjon “Bueskyting er en idrett der alle har en mulighet til å drive med en olympisk idrett, enten det er på elite- eller mosjonsnivå.”

NBFs formål er å fremme bueskytteridretten i Norge og representere idretten internasjonalt. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. NBF skal arbeide for å heve utøvernes ferdighet og aktivitet med mål om høyt internasjonalt nivå.

Norges Bueskytterforbundet vil utvide vår trenerkompetanse med å ansette en Landslagstrener til å følge opp våre landslagsutøvere.

Stillingen vil på det faglige plan følges opp av Sportssjef.

Stillingen vil i hovedsak innebære:

 • I samarbeid med Sportssjef og andre landslagstrenere planlegge og gjennomføre personlig oppfølging av landslagsutøvere, herunder reiser og tett oppfølging med fremdrift og arbeidsoppgaver der utøver er, med deres lokale trener.
 • Kan jobbe med, og enes om oppgaver med både utøver, lokale trenere og «gruppelandslagstrenere» for utøverne.
 • Identifisere «first hand» fremtidige toppskyttere, og gi disse oppmerksomhet underveis
 • Reise oftere med utøverne på internasjonale konkurranser (matching i Europa, i tillegg til mesterskap) dersom dette kreves.

For å lykkes i denne stillingen kreves:

 • Må minimum ha gjennomført forbundets trenerløype eller tilsvarende faglig kompetanse
 • Ha gode samarbeidsevner og tillit i bueskyttermiljøet
 • God økonomiforståelse, herunder budsjettering av aktiviteter
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter, norsk og engelsk

Vi ser etter en person som:

 • Tenker helhetlig og strategisk
 • Jobber systematisk og strukturert
 • Kan vise til suksess/høyt nivå for skyttere man har fulgt opp tett
 • Brenner for å utvikle andre
 • Mestrer å ha mange oppgaver på en gang

Vi tilbyr deg:

 • Lederstilling i et spennende prosjekt
 • Varierte arbeidsdager med mye reising
 • Flexitid, da det må påregnes en del overtid i hektiske perioder samt helgearbeid
 • Lønn etter avtale

Stillingen rapporterer faglig til Sportssjef, mens personalansvar vil ligge under NBFs Generalsekretær.

Vedlegg:
Ragnhild Nordmelan ønsker ny Sportssjef lykke til

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Skriv fra Ragnhild Nordmelan, avtroppende sportssjef;
Når styret nå har valgt en ny sportssjef for fremtidig arbeid med toppidretten, ønsker jeg å si noen ord. Jeg vil takke for tillitten styret har gitt i de fire årene jeg har vært sportssjef. Jeg vet at jeg har utfordret dere og min hensikt har være å finne et nytt spor for toppidretten. Måten vi har jobbet på tidligere har ikke gitt de ønskede resultatene. Jeg vil også takke for samarbeidet med de to sportsutvalgene i denne tiden. Det har også vært en glede å være nær dere utøvere som satser på toppidrett, å kunne diskutere med dere og å være en liten del av deres hverdag. De siste to årene har vi ikke fått møttes så ofte, men jeg har hatt direkte kontakt med flere av dere likevel. Dersom noen har behov for noen å prate med fremover, er jeg fremdeles tilgjengelig, selv om jeg ikke lenger er sportssjef. Det har vært spennende å samarbeide med landslagstrenerne, ta del i deres engasjement og å bidra til å legge til rette for utøvernes utvikling og prestasjoner. Takk for samarbeidet, det har gitt meg mye. Jeg vil også takke alle som har tatt kontakt meg med for å snakke om toppidrett, dere skal vite at jeg har tatt alt med meg til videre vurderinger.
Da jeg ble utnevnt som sportssjef for fire år siden, var jeg veldig usikker på om dette var en oppgave jeg ønsket å ta tak i. Jeg hadde på dette tidspunktet vært en del av sportsutvalget i to år og hadde fått et innblikk i arbeidet med styring av toppidretten.
Jeg samarbeidet også en periode med Ken Henry Tesaker, da han var trener for ungdomslandslaget.

Det første jeg tok tak i, var arbeidet med definering av mål for toppidretten. Jeg opplevde at vi i flere år hadde manglet definering av hva vi skulle få til. Vi manglet også rutiner for hvordan vi skulle jobbe: hva som er landslagstrenernes ansvar og myndighet, en god skytteravtale, instruks for lagledere mm. Sportsutvalget brukte det første året til å få på plass det viktigste av struktur. En annen viktig faktor for meg, var å videreføre det arbeidet Ken Henry startet, med å jobbe for god kultur og samhold mellom utøvere på «Team Norway». Som jeg sa på Tinget: Bueskyting er også en lagidrett. En del av dette reflekteres blant annet i skytteravtalen, trenerinstruksen og instruks for lagledere. Samhold og likebehandling har vært viktig for meg. Jeg har alltid ment at alle utøvere skal ha tilnærmet lik mulighet til å utøve toppidrett og at utøvere på landslaget skal ha så likt tilbud som mulig. I et langstrakt land, med dype fjorder og høye fjell samt begrensninger innen økonomi og tilgjengelige ressurser, er dette en utfordring. På Tinget i april hadde vi en god diskusjon vedrørende hvem som skal representere Norge under mesterskap og World Cup. Resultatmål for 2030 ble også vedtatt.

Fremover har ny sportssjef, UK og landslagsledelsen endelig mulighet for å sende de beste, samtidig som det er mulig å jobbe mot vedtatte resultatmål. Det blir spennende å se hva fremtiden bringer! At målene er langsiktige, gir en ro til å jobbe konstruktivt. Da jeg ble sportssjef i 2018, var det to år til neste OL og det var veldig kort tid. For å kunne delta i OL, må man vinne kvoteplasser. Disse deles ut det siste året før OL holdes og tradisjonelt var det under VM året før OL, de fleste plassene ble delt ut. Derfor satset vi det meste vi hadde av gruppemidler for 2019 og begynte med samlinger med langholdstrening ved årsskiftet. Hensikten var å redusere fordelene de fleste land har, som har mulighet til å trene ute tidligere eller i hall hele året. Vi ønsket å få kvalifisert et lag, både for herrer og for damer. For å sikre at Norge var i posisjon til å vinne disse kvoteplassene, ble det budsjettert med hele 12 plasser under VM. Det vil si fult lag for damer og herrer i recurve i tillegg til det samme i compound. Dere husker sikkert Anders sin sølvmedalje, men det som
kanskje gikk under radaren for de fleste, var at Norge var i posisjon til å vinne tre kvoteplasser i OL for herrer. De norske skytterne presterte 661, 659 og 656 innledningsvis. Så høye score innledende har ikke et Norsk herrelag hatt tidligere. I lagfinalen, hvor lagplassene skulle deles ut, skjøt gutta 55, 56, 56 poeng mot India. Her var vi helt på høyden med de andre lagene, selv om det ikke gikk vår vei denne gangen. Med de nye vedtakene på Tinget i år, står NBF friere enn vi var i 2019. UK kan sørge for at vi er representert på konkurranser med kvoteplasser til OL uten å sende fulle lag i alle klasser og likevel sende de beste i andre klasser. Da blir midlene brukt mer hensiktsmessig. Nå som målene er vedtatt, blir det nytt sportsutvalg som får jobbe videre med helt konkrete strategier og handlingsplaner for å nå de enkelte målene.

Tinget vedtok også at det skal ansettes en egen landslagstrener. Dette blir et spennende element, men det er viktig å få definert denne rollen slik at utøverne får mest mulig ut av midlene. Landslagstrenerne og jeg har hatt lange diskusjoner om hvordan best mulig få fulgt opp utøverne. En person som har dette som jobb og ikke må bruker fritiden, er et steg i riktig retning.

Avslutningsvis vil jeg gi en honnør til alle dere skyttere som satser på toppidrett, selv om dere erfarer hvor mye det koster og alt dere må nedprioritere. Jeg heier på dere! Motivasjonen til å satse på toppidrett kommer innenfra og det er her det er viktig å jobbe fremover. Arbeidet med toppidrett må vise det sanne bildet av hva det vil si å være toppidrettsutøver. Det koster! Det er også viktig å ha spesielt fokus på jentene fremover, som har like godt potensiale som gutta.

Jeg ønsker den nye sportsjefen og det nye sportsutvalget lykke til med videre arbeid mot målene.

Ragnhild Nordmelan

Skriv fra Henrik Stabell, påtroppende sportssjef;

Først av alt ønsker jeg å gi honnør til Ragnhild Nordmelan som har vært sportssjef de siste 4 årene og jobben hun har gjort med å få på plass struktur, definere klare mål og bygge lagfølelse i toppidretten vår. Det er lagt et godt grunnlag som vi kan bygge videre på. Hun har allerede tatt kontakt for å kunne gi meg god erfaringsoverføring. Også takk til presidenten og styret for tilliten når jeg nå tiltrer!

Som tidligere landslags- og representatsjonsutøver i bueskyting, ønsker jeg å kunne bidra til å spisse satsingen framover ytterligere og legge til rette slik at de beste skytterne vi har (og kommende) kan og vil satse på bueskyting. Som leder av Uttakskomiteen de siste tre årene, har det vært svært gledelig å se både etablerte og nyere skyttere prestere på høyt nivå, med medaljer i internasjonale mesterskap både i 3D, Felt og Skiveskyting. Tilveksten er også svært spennende med stadig nye ungdommer som imponerer.

Jeg ser fram til godt samarbeide både med skyttere, trenere, sportsutvalg og styret
framover.

Henrik Stabell
Sportsutvalget informerer – september 2022

Postet av Norges Bueskytterforbund den 21. Sep 2022

I sommer har det vært fokus på å sikre en god prosess for uttak til landslagene. Antall skyttere på ungdomslandslaget blir redusert betydelig (fra 12 til 7), både fordi flere rykker opp i senior og for å spisse satsingen ytterligere. Et mindre landslag betyr mer ressurser pr skytter og muliggjør at samtlige kan få tettere oppfølging, samt internasjonal matching. Normalt beregnes ca kr 20.000 pr hode ved deltakelse i f.eks European Youth League. Ved å redusere antall skyttere på landslaget med 5, spares således 100.000,- på internasjonal matching. Med det begrensede budsjettet norsk bueskyting har, måtte man tidligere prioritere samlinger i Norge og kanskje bare sende et fåtall fra landslaget utenlands for matching. Nå vil samtlige på landslaget kunne få prøve seg internasjonalt, og på den måten være bedre forberedt ved representasjon i europa- eller verdensmesterskapene hvor de møter de aller beste. Vi vil også kunne sikre at alle får noen dager ved World Archery Excellence Center hvor den internasjonale bueskyttersportens beste ekspertise veileder skytterne.

Recurvelandslaget besto i år kun av én skytter. Det har vært viktig å både bygge et bredere landslag og å få inn kvinnelige skyttere. Landslagstrenerne og sportssjef har vært i dialog med flere skyttere som de siste årene har vært i toppen resultatmessig, og som har tatt medaljer i NM senior, og har nå fått på plass et landslag med 2 herrer og 2 kvinner i recurve.

Morten leder nå begge seniorlandslagene i skiveskyting, mens Benjamin er trener for ungdomslandslaget, mens Henrik tar det administrative og annen kontakt med skytterne på disse landslagene. Mats Inge leder skogsskyting, og tok med landslaget pluss andre skyttere som skulle til VM på matching i det svenske 3D-mesterskapet rett før avreise til VM i Italia.

Ansettelsesprosessen av landslagstrener i 70% stilling var svært positiv og samarbeidet med nyansatte Morten Bøe er inspirerende og allerede positivt for landslagsskyttere (han begynte i stillingen 1.september, og har allerede besøkt Trondheim, Stavanger og Tønsberg).

Vi har også jobbet med å få på plass en idrettsskadeforsikring for landslagsutøverne våre. Det siste året alene har vi hatt to tilfeller der landslagsutøvere har fått skader, men ikke hatt forsikringen som gir kort ventetid og spisskompetanse til å håndtere skaden. Forslaget sportsutvalget fremmet ble vedtatt på styremøtet 10.september.

Olympiatoppen har utlyst prosjektmidler hvor forbund kan søke støtte til å videreutvikle de neste toppidrettsutøverne – gi dem mulighet til å realisere sin drømmer om en deltakelse, og å hevde seg, på den internasjonale scenen. Landslagstrenerne og sportssjef utformet en søknad der målsettingen er:

 • Sikre internasjonal matching og eksponering gjennom deltakelse i eksempelvis European Grand Prix og European Youth Cup (i tillegg til ungdomsmesterskap) og besøk til andre nasjoners ungdomslandslag og til World Archery Excellence Center
 • Knytte til oss tidligere meritterte «helter» for de unge som nådde verdenstoppen og vet hva som kreves for å nå topp 10 i OL – motivere til at ungdommen vil satse og «gi drømmen en sjanse»
 • Mental trening med veileder vi allerede har opprettet kontakt med
 • Etablere regionale rekrutteringsgrupper og coaching av regionale trenere

Alle disse punktene ønsker vi å få til uavhengig av om vi får støtte fra Olympiatoppen eller ei. Vi er allerede i gang med et samarbeid med region Nordvest om rekrutteringsgruppe av unge skyttere, Regionen har klart å få sponsormidler til en satsing på unge skyttere og hadde planer om to samlinger for disse. Vi stiller i tillegg med trenerveileder Benjamin som reiser opp to uker før samlingen for å jobbe med regionens trenere, og så coache disse mens de jobber med de unge skytterne på samlingen to uker etter. Vi er også i dialog med tidligere ungdomslandslagstrener, Ken Henry Tesaker, som har ønsket en satsing regionalt på unge talenter i vest/sørvest. Vi ønsker nå kontakt med ressurspersoner i de øvrige regionene om et samarbeid også der!

Målsettingene presentert på Tinget av forrige sportssjef/sportsutvalg, gjelder fortsatt. Vi har et langsiktig fokus og bygger videre på lagånden som har vokst frem i landslagene de siste årene, samt vil prioritere mer matching og erfaring internasjonalt for de skytterne vi satser på gjennom landslagene.

På vegne av sportsutvalget

Henrik Stabell, sportssjef
Ny landslagstrener skogskyting

Postet av Norges Bueskytterforbund den 23. Sep 2021

Etter at Lars Erik Amundsen måtte trekke seg som landslagstrener i sommer, har Morten Bøe steppet inn for å ivareta det nye skoglandslaget.  Sportsutvalget har vært i kontakt med flere personer, for å få tilført en fjerde landslagstrener.  Vi har valgt å engasjere Mats Inge Smørdal Ericsson til å bistå på skoglandslaget.  Mats Inge har tidligere vært landslagstrener både i Norge og i Sverige.  Han er nå bosatt i Lindome, sør for Gøteborg.