Julehilsen fra NBF

Postet av Norges Bueskytterforbund den 16. Des 2020

Året 2020 går mot slutten, det har vært et merkelig år for alle og vi ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt til å følge myndighetenes råd og anbefalinger samt å ta smittevernet på alvor.

Bueskytingen har vært i en heldig posisjon, da vi fikk anledning til å starte opp igjen aktiviteten når myndighetene startet den gradvise gjennåpningen av samfunnet. Selvom det ar vært et år uten Norgesmesterskap, uten internasjonal deltakelse, så kan vi være takknemlig for det vi har fått gjennomført.

NBF fikk gjennomført Tinget som en fysisk samling, selvom det måtte være 1 meters avstand og ingen klem til dem man ikke ser så ofte.

NBF har fått på plass en ny, mer moderne hjemmeside og nettbutikk for forbundets merchandise. NBF har fått godkjent Skogsskyting som en anerkjent gren hos Idrettsforbundet, som gjør at NBF får mer midler til utviklingen av idretten vår det kommende året. Vi har hatt en god utvikling, selv under pandemien vi går gjennom.

– Som utviklingsansvarlig for forbundet har det vært et spesielt år, når en til vanlig er vant til å være ute på veien og møte alle fantastiske bueskytterne vi har rundt i landet, skal bli sittende foran pcen istedet og alt av møter foregår digitalt blir det utfordrende. Men vi har klart det sammen, nå gleder jeg meg til at jeg igjen kan få lov til å dra rundt å besøke bueskytterne, sier Endre Vik Larsen, Utviklingsansvarlig i Norges Bueskytterforbund.

Norges Bueskytterforbund ønsker alle medlemmer, idrettsvenner og samarbeidspartnere en god og smittefri julefeiring og et godt nyttår.

Forbundskontoret holder julestengt fra 21.12.20-04.01.21
Informasjon vedrørende Covid-19 og internasjonal representasjon 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 30. Nov 2020

Det er stor usikkerhet rundt de internasjonale mesterskap, World Cup mm. 

Vi vet ikke hvilke konkurranser som vil bli arrangert i 2021 og hvilke restriksjoner vi må forholde oss til pga Covid-19 for de konkurransene som blir arrangert. 

Vi ber om at de skyttere som har meldt interesse for representasjon på disse konkurransene om å melde tilbake senest 14 dager før uttak, om de ikke ønsker plassen, på grunn av smitterisiko, eventuelle karantener eller andre pålegg. 

Pr. i dag er det et krav om 10 karantene etter hjemkomst.
Anbefalt innendørs gjennomføring av konkurranse ifm Covid19–situasjonen i Norge

Postet av Norges Bueskytterforbund den 23. Nov 2020

For å få gjennomført konkurranser i Norge under den pågående pandemien er det nødvendig med enkelte justeringer og tilpassinger for å tilfredsstille anbefalinger og krav til FHI og myndighetene for øvrig.

Det bemerkes at det til enhver tid er de lokale helsemyndigheter som setter premissene for om det i det hele tatt er mulig å gjennomføre stevner hos den enkelte klubb/region og at det dermed kan være forskjellige utgangspunkt fra klubb til klubb.

Et av de viktigste elementene våre arrangører av bueskytterstevner må forholde seg til, er avstand mellom utøvere. Det kan være forskjellige krav til minimumavstand i de forskjellige regionene, både 1, 1,5 og 2 meter. Behovet for minimumavstand på skytelinja kan derfor også variere.

Følgende anbefalinger legges derfor til grunn (med utgangspunkt i 1 meters minimum avstand):

 • Det legges opp til A-B skyting, på konkurransene, ikke A/B-C/D
 • Mattenes senter plasseres ihht skytternes plass på skytelinja, i dette tilfellet minimum 2 meter fra senter til senter
 • Hver skytter har tildelt område på skytelinja på minimum 1 meter
 • Hver skytter oppholder seg rett bak egen plass på skytelinja mellom rundene
 • Hver skytter plasserer seg i midten av det tildelte området på skytelinja
 • Når piler skal hentes sørger man til enhver tid til å overholde avstandsreglementet. En skytter går til matta og henter ut sine piler, mens den andre skytteren står et par meter bak matta og venter på at pilene til den andre er trukket før hen trekker ut sine egne.

For øvrig kan nevnes:

 • Dommerne bruker munnbind og spriter hender (spesielt dersom man ta på skytteres utstyr)
 • Premieutdeling – den enkelte henter sin premie, får ikke overlevert via håndsoverrekkelse
 • Smittesporing / kartlegging av utøvere med telefonnummer og hjemstedskommune
 • Husk! Dersom man må gå på kompromiss med våre «normale» regler for å få gjennomført en konkurranse med tanke på Covid19, skal dette fremkomme av stevnerapporten.
 • De samme forholdene til smittevern og evt tiltak gjelder også i de tilfeller hvor man arrangerer varianter av skogsskyting innendørs

Ellers gjelder vanlige regler for gjennomføring av stevnet.

Per Christian Stensgård
NBF Dommerutvikling og regelverk
UK informerer om krav for uttak til World Cup 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 17. Nov 2020

I henhold til vedtak ved årets Ting, skal heretter uttak til World Cup gjøres som for andre mesterskap, og det åpnes da også for deltakelse ved egenfinansiering dersom man har klart krav, men ikke kommer med innenfor forbundets økonomiske rammer.

World Cup arrangeres som følger i 2021 (og NBF har satt av midler til 2 skyttere i hvert av de tre Stages):

Melding om interesse for å bli vurdert og evt. reise på egenfinansiering dersom man klarer krav, men ikke dekkes av forbundets økonomiske rammer, må gjøres innen 31/12 2020 til: bue@bueskytterforbundet.no

Landslagsutøvere for Compound og Recurve er automatisk med på UKs liste over interesserte, men må gi beskjed om de i tillegg er interesserte i å reise på egenfinansiering, som nevnt over.

For Stage 1 og Stage 2 gjelder de samme uttaksstevner som for EM

Klepp 2.august (2020)
Krystallstevnet 23-24.januar
Yrjar 13.februar
Sandefjord 20-21.mars
(for Shanghai og Paris, uttak til Guatemala gjøres før stevnet i Sandefjord)

For Stage 3 vil alle 720-stevner utendørs i 2021 telle sammen med de nevnte uttaksstevnene for EM.

Krav er basert på nivå under World Cup stages i 2019, og må oppnås minst 1 gang i uttaksstevnene:

Compound Herrer:          695
Compound Damer:         680
Recurve Herrer:                660
Recurve Damer:               630

I dagene før World Cup i Paris, blir siste kvoteturnering til OL arrangert (samme sted) – datoer er satt til 18-21.juni. Dette gjelder da kun Recurve som OL-gren. Det er satt av egne midler for 2 deltakere i denne turneringen, og dette kommer altså i tillegg til World Cup i Paris hvor det også er satt av midler til 2 skyttere. Sportsutvalget vil sammen med landslagstrener vurdere uttak til kvoteturneringen i Paris. UK rangerer skyttere til kun World Cup-stevnet i Paris.
Koronavirus oppdatering

Postet av Norges Bueskytterforbund den 6. Nov 2020

Det kommer stadig nye oppdateringer fra lokale og nasjonale myndigheter. Administrasjonen har fått en del henvendelser på hvordan klubbene skal forholde seg og hvordan arrangementer, konkurranser kan gjennomføres.

Vi har egne Koronavettregler på siden vår her, disse blir alltid oppdatert dersom det skulle komme nye nasjonale tiltak som angår vår aktivitet. Reglene SKAL til en hver tid følges. Kommunen eller fylke ditt kan ha andre og strengere regler, da SKAL de følges.

Vi oppfordrer alle klubber og skyttere til å ta en vurdering utfra hva som gjelder i den respektive kommune/region og følge det som gjelder i sin kommune/region.

Ved usikkerhet knyttet opp mot aktiviteten ber vi om at dere tar kontakt med kommune/fylkesleger.

Det er viktig at vi tar inn over oss alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene – anvend forsiktighetsprinsippet! Ha respekt for at våre medlemmer også er engstelige i situasjonen.
Korrespondanseskyting 2020 – 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 6. Nov 2020

De første resultatene har nå kommet inn og ligger her

Vi ønsker alle fremdeles lykke til
UK informerer vedr EM Skive 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 5. Nov 2020

European Archery Championships + Continental Quota Tournament for OL Tokyo 2021

Antalya (TUR) 31.mai – 6.juni 2021

For å bli vurdert må skyttere delta på minimum 2 av følgende 4 stevner, samt klare kravet på minst ett av disse. Rangering vil skje utfra helhetsvurdering av innsats i disse 4 stevnene, inkludert resultater i finaleskyting, vurdering av toppnivå vs. stabilitet og utvikling. UK vurderer også beste score opp mot plassering dette kunne gitt i kvalifiseringen under forrige EM, samt mulighet for lag i rangering mellom de ulike klassene.

Da EM også er kvoteturnering for OL, vil UK drøfte med Sportsutvalget og Styret hvorvidt enkelte unntak fra kravet kan være taktisk/strategisk nødvendig, dersom det er plass i enkelte klasser og dette eksempelvis bidrar til lag som kan være på nivå for kvoteplass.

Skyttere utenfor Recurve/OL- og Comoundlandslaget må melde interesse for å bli vurdert, og alle (også landslagsskyttere) må melde fra om man ønsker å delta på egenfinansiering dersom man klarer krav, men ikke dekkes av forbundets økonomiske rammer – innen 31/12 2020 – til bue@bueskytterforbundet.no

Uttak gjøres ca. 25.mars

Kvalifiseringsstevner:

2020

2/8                  Camp Klepp (og landslagssamling) – 720-stevnet

2021

23-24. januar: Krystallstevnet, Stavanger (2×720-runde lørdag – finaler søndag)

13. februar:    Yrjar (2×720-runde lørdag. Søndag blir det 18m med finaler)

20-21. mars:   Sandefjord  (2×720-runde lørdag og 1×720-runde + finaler søndag )

Krav:

Recurve Herrer: 650

Recurve Damer: 620

Compound Herrer: 690

Compound Damer: 665
Regelverkene er oppdatert med tingets vedtak

Postet av Norges Bueskytterforbund den 3. Nov 2020

Regelverkene er nå blitt lagt ut på nytt, oppdatert etter tingets vedtak fra Tinget 2020.

Regelverkene som alltid gjelder ligger her.
Første styremøte etter tinget – protokoll

Postet av Norges Bueskytterforbund den 28. Okt 2020

Første styremøte etter Tinget ble gjennomført helgen 24.-25. oktober 2020.

Styreprotokollen med vedlegg ligger nederst på siden.

Agendaen for møte var blant annet å gjennomgå et styrekurs som ble avholdt av Stein Erik Halck fra Viken Idrettskrets. Hvor styret fikk et inntrykk av hva styrearbeid går ut på og hvilke retningslinjer forbundet har.

Det ble også avklart hva styremedlemmene forventet av seg selv, av andre styremedlemmer og administrasjonen. En viktig og god start på den nye Tingperioden.

Videre på sakslisten var konstitueringen av det nye styret, og fordelingen av arbeids/ansvarsoppgaver. Kontaktinformasjon til de forskjellige styremedlemmene finnes her.

Medlemmer av sportsutvalget, uttakskomiteen, utdanningsutvalget (tidligere kalt trenerutvalget) og en ny redaksjonskomitee ble vedtatt.

Sportsutvalget består av;

Uttakskomiteen består av;

Utdanningsutvalget består av;

Ny etablert redaksjonskomite består av;

Nye klasser og avstander

Tinget 2020 vedtok å innføre to nye klasser for personer med psykisk utviklingshemming. Et godt vedtak frem mot vår visjon om at bueskyting skal være en idrett for alle.

Det ble også vedtatt noen nye avstander for noen av klassene vi allerede har, de nye avstandene finner du i protokollen og etterhvert også i regelverket.

Tildeling av NM

Sandefjord Bueskyttere ble tildelt NM Utendørs for 2021 og 2022. Vi gratulerer klubben, og ønsker lykke til i planleggingen fremover.

Styreprotokoll og vedlegg:

Vedlegg:
UK informerer om uttakskrav til EM Inne 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 25. Sep 2020

Koper (SLO) 17-22.feb 2021

Det er pr. dags dato ikke bestemt om det blir budsjett til å sende noen til EM-innendørs i februar 2021, og det er fortsatt noe usikkerhet rundt hvorvidt det blir arrangert nå med økt spredning av Covid-19 i deler av Europa. Budsjett vil først bli vedtatt av styret i slutten av oktober. Det gir knapp tid for skyttere å kvalifisere seg hvis vi venter til da. UK setter derfor opp krav nå, slik at skyttere som er interesserte har mulighet til å kvalifisere seg dersom det blir EM og blir budsjett til å sende skyttere dit.

Krav:

Compound Herrer 589

Compound Damer 580

Recurve Herrer 576

Recurve Damer 568

Normalt hadde UK ønsket å ha spesifiserte uttaksstevner også til innendørs-EM, men når vi ser på terminlisten slik den står nå, og med usikkerheten rundt deltakelse i EM, så vil vi ikke presse skyttere å reise landet rundt for å kvalifisere seg. Alle stevner på 18m/60 piler i terminlisten denne høsten (fra og med 20.09 2020) teller derfor med fram til fristen 9.desember, men kravet må oppnås to ganger.

NB! Skyttere må melde interesse for å bli vurdert til EM, samt om man er villig til å reise på egenfinansiering dersom man er kvalifisert, men ikke kommer med på forbundets budsjett, innen 20.november til bue@bueskytterforbundet.no

Ungdom: I henhold til Tingvedtatte retningslinjer spesifiseres ikke krav for juniorer og uttak foretas i større grad på skjønn. Samtidig har Tinget fastsatt at vi må ha en høy kvalitet på utøverne som får representere Norge, og UK vil se på nivå i tilsvarende mesterskap som utgangspunkt for rangering. For å bli vurdert bør skyttere delta på flere stevner og vise både stabilitet og høyt nivå. I forrige EM innendørs var det egne klasser for juniorer i compound og recurve, men ikke for kadett.
NM Inne 2020 – AVLYST

Postet av Norges Bueskytterforbund den 21. Sep 2020

Etter styremøte i forbundet lørdag 12.09.2020 ble det enstemmig vedtatt å avlyse det utsatte NM innendørs 2020 som skulle vært i november. Dette er gjort med bakgrunn i situasjonen rundt Covid-19 og en økende smittetrend i det norske samfunnet.

Avgjørelsen ble tatt med tanke på at ved en eventuell gjennomføring i november ville mange deltakere blitt utelatt fra deltakelse på grunn av restriksjoner fra FHI og regjeringen. Forbundet ønsker at NM skal være en arena hvor alle som ønsker det skal få muligheten til å delta, noe som ville vært tilnærmet umulig i dagens situasjon.

Forbundet følger situasjonen tett med tanke på avvikling av NM innendørs 2021 i mars og håper at klubbene rundt omkring det ganske land klarer å holde motivasjonen til skytterne oppe da vi vet at store mesterskap er en stor motivator. Det kikkes på andre alternative løsninger for å avholde mesterskap hvis det skulle være behov for noe slikt i fremtiden.

Refusjonen av startkontigent er i gang og dere kan forvente å motta de innen 2 uker.
Nye langbueskyttere inn på 3D landslaget!

Postet av Norges Bueskytterforbund den 19. Sep 2020

Lars Erik Amundsen som er trener for 3D landslaget har fått med seg 2 ekstra skyttere til Landslaget i 3D.

Vi gratulerer skyttere og klubbene med å komme inn på landslaget og gleder oss til å følge utviklingen.
Ny Stevne/dommerrapport

Postet av Norges Bueskytterforbund den 17. Sep 2020

Ny stevne og dommerrapport er nå tilgjengelig under menyen «Nedlastninger».

Denne rapporten skal brukes til alle stevner fra nå av.
Korrespondanseskytingen 2019-2020

Postet av Norges Bueskytterforbund den 7. Sep 2020

Mange har ventet på at Korrespondanseskytingen for innendørssesongen 2019-2020 skulle komme ut, og her er den! Vi beklager ventetiden dette året også.

Du finner listen her!
Landslagsgruppen i 3D er satt!

Postet av Norges Bueskytterforbund den 17. Aug 2020

Det er en glede å informere om at følgende personer har blitt tilbudt plass og takket ja til å bli en del av landslaget til Norges Bueskytterforbund:

Lars Erik Amundsen er gått inn i rollen som Landslagstrener for denne gruppen.
– Jeg gleder meg til å få samarbeide mer med utøverne, og danne en god lagfølelse. Samtidig vil jeg takke både forbundet og utøverne for tilliten jeg har fått til denne oppgaven, og håper jeg kan gjøre en forskjell.
Invitasjon til Dommerkurs

Postet av Norges Bueskytterforbund den 5. Aug 2020

Det inviteres nå til nytt dommerkurs i september i Kristiansund fra 04.-06. september 2020.

Påmeldingsfrist 14 august 2020.

For mer info se vedlagt invitasjon.

Vedlegg:
Oppdaterte klasser/Avstander i ianseo

Postet av Norges Bueskytterforbund den 23. Jul 2020

Ianseo er nå oppdatert med de gjeldende klassene/avstandene.

Sørg for å oppdatere installasjonen for å få de med på stevner som opprettes nå. (Stevnene må opprettes etter at du har oppdatert din inststallasjon)
Sportsjefen informerer – Nye ressurspersoner

Postet av Norges Bueskytterforbund den 8. Jul 2020

Sportsutvalget har gjort følgende endringer innen toppidrettssatsningen:

Vi har bedt Benjamin Backofen og Magne Nilsen om å definere recurvegruppe frem mot OL 2024.  Benjamin får ansvar for å videreutvikle denne gruppen.  Gruppen defineres snarest etter OL 2021.  Magne Nilsen får frem til dette tidspunktet bistand av Benjamin i styring og utvikling av ungdomslandslaget.  Frem til recurvegruppe OL2024 fastsettes, får Magne og Benjamin også ansvaret for å følge opp skyttere på recurvelandslaget som ikke er aktuelle for OL 2021. 

Vi har bedt Lars Erik Amundsen om han ønsker å ta ansvaret for en 3D gruppe/landslag (inkl. felt). 

Benjamin og Lars Erik vil heretter få status som landslagstrenere og vil komme inn under den samme praksisen med trenerstipend, som de andre landslagstrenere.   De nye grepene som gjøres nå vil påvirke fremtidig toppidrettsarbeid og det vil være en prosess fremover for å få integrert de nye ressursene.

Ønsker Å Gi Tilbake
Backofen reiste hele veien til Lausanne og World Archery sitt Excellence Centre, etter å ha blitt tildelt et trenerstipend fra Olympic Solidarity i fjor høst. Hvor han gjennomførte «The Continued Coaches Education» og innehar nå kunnskapene til World Archery Coach Lvl 3. Han er 26 år gammel, trener 1 kurs i 2014 og trener 2 i 2016.

– Nå som jeg er tilbake i Norge har jeg tatt et aktivt valg om å ønske å formidle det jeg har lært. Gjennom hele oppholdet tok jeg grundige notater, og har begynt å samle dem i flere moduler. Mitt personlige mål er å videreformidle alt jeg har lært, for jeg ser et enormt potensiale i Norge! Vi er allerede på rett spor på mye, og Norge fikk mye skryt mens jeg var der nede. Og jeg gleder meg til å jobbe tettere med Magne for å gjøre Norge klar for OL i 2024.

3D/Felt står meg nærmest
Amundsen ble kåret til Årets ildsjel i hjemme kommunen i 2019. Han skyter aktivt, og er utdannet trener 2 i forbundets trenerstige, ifjor høst var han også en av dem som reiste til Lausanne på egen regning for å gjennomføre World Archery Coach level 1.

-3D og felt skyting er det jeg absolutt brenner mest for. Jeg er utrolig ydmyk over at jeg nå får muligheten til å samle de skytterne jeg vet satser høyt, til å få en ennå sterkere lagfølelse. Jeg gleder meg til å kunne utvikle det norske landslaget og muligens bidra til at vi kan ta enda flere medaljer i de kommende mesterskapene.
Fortolkning av gummiforing sendt WA

Postet av Norges Bueskytterforbund den 30. Jun 2020

Vedr gummiforing i Fiberbow-midtstykke

Det har den siste tiden vært en del spørsmål knyttet til om det er lovlig å bruke gummiforinger rundt tillerboltene på en type Fiberbow midtstykke, brukt i instinkt-divisjon. Spørsmålene har kommet fra så vel skyttere, som dommere.

Etter å ha sett på regelverket og fortolkninger som er skrevet, er det ingen klar regel på om én eller begge tillerbolter må benytte fast materiale i stedet for disse gummiforingene som leveres med buen.

Vi har derfor valgt å lage en søknad om fortolkning til WA, som sendes inn med det første.

I påvente av tilbakemelding fra WA ber vi om at gummiforingene på øvre og nede tillerbolt erstattes med metall-/plast-/annet fast materiale på nevnte midtstykke, for nevnte division. Vi lar imidlertid de dette angår få anledning til å anskaffe erstatning (vi er kjent med at erstatningsprodukt er på vei inn til landet disse dager for disse buene) – det gis derfor en frist på utskiftning til 20. juli. Deretter vil vi komme tilbake med endelig beslutning fra WA så snart denne foreligger».

PS! Dette vil også gjelde for andre midtstykker som har samme anretning (gummiforinger rundt tillerboltene som kan fungere som en vibrasjonsdempere).

Per Christian Stensgård

NBF Dommerutvikling og regelverk
Sommerferie for administrasjonen

Postet av Norges Bueskytterforbund den 29. Jun 2020

Sommerferie for administrasjonen 2020

Endre           4 juli – tom 31 juli.

Jan Roger  11 juli – tom 7 august.

Uke 29 – 30 – 31 (13-31 juli) Sommerstengt

Ønsker alle bueskyttervenner en riktig god og smittefri sommer.
UK informerer om EM 3D 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 29. Jun 2020

World Archery Europe sitt styre har bestemt at årets avlyste EM i 3D, settes opp i Maribor, SLO, i perioden 30 August – 4 September neste år (2021). Om det også blir VM 3D neste år har vi fortsatt ikke fått bekreftet. Kravene vi nylig publiserte var basert på VM (dvs. resultater sammenlignet med plassering tilsvarende forrige VM). Krav for EM blir således noe annerledes og følger her. I henhold til tingvedtaket for 3D skal det registreres 5 stevner i perioden hvorav 2 må være over krav, fra og med 16 juni 2020 til og med 15 juni 2021 for å kunne kvalifisere til EM 3D.

Det kan kun registreres resultat fra 1 stevne på hjemmebane i perioden. Minst 2 tellende resultat må skytes i 2021 sesongen. Tellende stevner skal fortrinnsvis skytes i Norden.

I rangeringen på tvers av klasser, vil UK forholde seg til tingvedtaket om at vi må sikre at vi har en rettferdig vurdering også for klasser med få deltakere eller hvor poengspriket innad i klassen er svært stort.
Uttakskrav Skive 2021

Postet av Norges Bueskytterforbund den 25. Jun 2020

Både Para-EM og Skive-EM ble avlyst i 2020, men er bestemt å avholdes på våren 2021. Disse mesterskapene inkluderer også kontinental kvoteturnering for Para-OL og OL. UK har i dialog med forbundet blitt enige om at tidligere rangering for de avlyste mesterskap strykes, og at kravene må oppnås på nytt i kommende periode for å være kvalifisert, og å bli rangert.

Skyttere må melde interesse for disse mesterskapene innen 31/12, samt hvorvidt man evt. er villig til å reise på egenfinansiering, til generalsekretæren: bue@bueskytterforbundet.no

European Para-Archery Championships + CQT for Tokyo Paralympic Games

Olbia (ITA) 30.april – 9.mai 2021

Krav skal oppnås 2 ganger f.o.m. 15.juni 2020 og senest 1.mars 2021

Krav:

Compound: 640

Visually Impaired: 210

European Archery Championships + Continental Quota Tournament for OG Tokyo 2021

Antalya (TUR) 31.mai – 6.juni 2021

I henhold til Tingvedtak har UK muligheten til å plukke ut enkelte stevner som egnede kvalifiseringsstevner, noe som vil samle flere av de aktuelle kandidatene og gi bedre sammenligningsgrunnlag. UK vil benytte seg av dette for uttak til EM skive 2021. For å bli vurdert må skyttere delta på minimum 2 av følgende 4 stevner, samt klare kravet på minst ett av disse. Rangering vil skje utfra helhetsvurdering av innsats i disse 4 stevnene, inkludert resultater i finaleskyting, vurdering av toppnivå vs. stabilitet, samt utvikling. UK vurderer også beste score opp mot plassering dette kunne gitt i kvalifiseringen under forrige EM, samt mulighet for lag i rangering mellom de ulike klassene.

Da EM også er kvoteturnering for OL, vil UK drøfte med Sportsutvalget og Styret hvorvidt enkelte unntak fra kravet kan være taktisk/strategisk nødvendig, dersom det er plass i enkelte klasser og dette eksempelvis bidrar til lag som kan være på nivå for kvoteplass.

Uttak gjøres ca. 25.mars

Kvalifiseringsstevner:

2020

2/8                  Camp Klepp (og landslagssamling) – 720-stevnet

2021 (vi kommer tilbake med endelig bekreftelse og datoer på de neste tre uttaksstevnene, men planen er at det blir som følger)

januar:            Krystallstevnet, Stavanger

februar:          Yrjar

20-21. mars:   Østlandet (vi vil høre med klubbene om det er noen som har mulighet og er villige til å arrangere 720-runde innendørs den helgen)

Krav:

Recurve Herrer: 650

Recurve Damer: 620

Compound Herrer: 690

Compound Damer: 665

World Youth Championships

(tid ikke satt pr i dag)

I henhold til Tingvedtak spesifiseres ikke krav for juniorer/kadett og uttak foretas i større grad på skjønn. Samtidig har Tinget fastsatt at vi må ha en høy kvalitet på utøverne som får representere Norge, og UK vil se på nivå i tilsvarende mesterskap som utgangspunkt for rangering. For å bli vurdert bør skyttere delta på minimum 1 av de samme stevnene som for senior-EM. Vi håper Ungdoms-VM blir på sensommeren neste år, og at også stevner våren 2021 da kan telle med i uttaket. UK vil sammen med landslagstrener for ungdom, se om det er noen stevner i 2021 som vil telle ekstra for rangeringen. Frist vil avhenge av VM-arrangør, men mest sannsynlig bli i begynnelsen av juni 2021.
Informasjon om rangering av skyttere i 3D og Felt for sesongen 2021.

Postet av Norges Bueskytterforbund den 21. Jun 2020

VM 3D – Terni, Italia (dato ikke annonsert)

EM Felt – Zagreb, Kroatia 5-12 september

UK har kommet med følgende;

I henhold til tingvedtaket for 3D og Felt skal det registreres 5 stevner i perioden fra og med 16 juni 2020 til og med 15 juni 2021, hvorav 2 være over krav, for å kunne kvalifisere til VM 3D og/eller EM Felt 2021.

For 3D: Det kan kun registreres resultat fra 1 stevne på hjemmebane i perioden,

For Felt: Det kan kun registreres 2 resultat fra samme bane.

Minst 2 tellende resultat skytes i 2021 sesongen. Tellende stevner skal fortrinnsvis skytes i Norden.

Kravene for 3D og Felt 2021 er som følger (tilsvarende 22. plass i forrige mesterskap, med mindre det var 25 deltakere eller færre = 16.plass);

I Felt skal det være 12 uoppmålt og 12 oppmålt, eller 24 mål oppmålt


I rangeringen på tvers av klasser, vil UK forholde seg til tingvedtaket om at vi må sikre at vi har en rettferdig vurdering også for klasser med få deltakere eller hvor poengspriket innad i klassen er svært stort.

For juniorer (EM Felt) er det ikke spesifisert krav, men UK følger generelle retningslinjer fra Tinget:

– Vi må ha en høy kvalitet på utøverne som får representere Norge, uavhengig av om denne deltakelsen er dekket via egenfinansiering eller ikke. Videre at UK vil kunne se på nivået fra tilsvarende mesterskap, for å ha et utgangspunkt for sin rangering. Uttak skjer imidlertid i større grad på skjønn og kan være et ledd i en planlagt utviklingsstrategi for respektive skytter(e).
Landslagsoversikt

Postet av Norges Bueskytterforbund den 8. Jun 2020

Det siste året har Norges Bueskytterforbund utvidet landslaget, fortrinnsvis innenfor ungdomslandslaget. Det er også noen endinger innenfor de andre gruppene.  Vi vurderer skyttere gjennom hele året og gjør en vurdering av hele landslaget hver oktober.

Dette er oversikten over alle landslagsskyttere pr juni 2020:

Ungdomslandslaget

Recurvelandslaget (OL gruppa)

Compoundlandslaget

Para landslaget
Påminnelse om frist for å melde interesse til internasjonal satsning 2021 3D og Felt

Postet av Norges Bueskytterforbund den 8. Jun 2020

Vi minner om at de skyttere som ønsker å satse på internasjonale representasjonsoppgaver innen 3D og Felt skyting for 2021, må melde sin interesse til forbundskontoret senest 15 juni 2020. Kvalifiseringsperioden for kommende år er 16 juni – 15 juni. (Tingvedtak 2018)

Meld din interesse til bue@bueskytterforbundet.no senest 15 juni 2020, henvendelser etter denne dato vil ikke bli vurdert.

Når det gjelder å melde sin interesse for egenfinansiering så er fristen 31/12 – 2020
Samarbeidsavtale mellom NBF, Sport-X og Erreà Sport

Postet av Norges Bueskytterforbund den 4. Jun 2020

Norges Bueskytterforbund har inngått et samarbeid med den Italienske teamwear produsenten Erreà Sport og deres norske samarbeidspartner Sport-X på offisielt tøy til dommere og styre/administrasjon samt merchandise og supporterutstyr for NBF. 

Erreà Sport, som også er Offisiell Teknisk Leverandør til World Archery, leverer tøy i god kvalitet og selvfølgelig Italiensk design. Et stort pluss er det selvfølgelig også at alle tekstiler fra Erreà Sport er Oeko-Tex Standard 100 sertifisert.Det betyr at ingen av deres tekstiler inneholder irriterende, skadelige, allergi- eller kreftfremkallende stoffer.

Sport-X er en norsk gründerbedrift som holder til på Sofiemyr like syd for Oslo.  Herfra betjener de idrettsklubber i hele Norge med fokus på kvalitet, kundeservice og fleksibilitet. I tillegg til NBF har de bla også Norges Rugbyforbund på kundelisten, og de håndterer alt supporterutstyr og merchandise for både Oliver og Petter Solberg som de distribuerer til alle verdens hjørner.

-Vi er veldig fornøyde med å kunne ha et samarbeid med Sport-X og Errea. Mange medlemmer har savnet å kunne kjøpe forbunds merchandise, som capser og bagger. Dette gleder vi oss til å vise frem i en ny, egen merchandise butikksom Sport-X vil drifte for oss, sier Endre Vik Larsen, Utviklingsansvarlig i Norges Bueskytterforbund. 

-For oss i Sport-X er avtalen med Norges Bueskytterforbund veldig spennende, sier Klaus Wiik, salgs- og markedsansvarlig i Sport-X, og legger til; først og fremst er vi veldig stolte av å få dette oppdraget fra NBF og vi skal stå på for levere til forventningene. Noe av det mest spennende med denne jobben er å få komme tett på så mange ulike idretter. Nå gleder vi oss til å bedre kjent med landets bueskyttere og forhåpentligvis supplere mange av dem med kvalitetsutstyr fra Erreà.

Klubbavtale

Dette åpner også muligheter for bueskytterklubber til å få en egen klubbavtale med Sport-X. Når klubber inngår en avtale med Sport-X vil de få en medlemsrabatt på 25% på alle produkter fra Erreà Sport. Sport-X kan også levere alt med klubbenes logo, enten det er klubbtøy, drikkeflasker, thermokopper, paraplyer eller annet så kan Sport-X levere det meste på lave volumer.

-Bueskyting er en liten idrett i Norge, og for majoriteten av våre klubber er det vanskelig å kunne finne en leverandør som tilbyr god kvalitet og lavere pris på klubbtøy. Det er da ekstra stas å nå kunne hjelpe klubbene med dette, og vi håper at det slår godt an hos klubbene våre, sier Vik Larsen.

Sjekk ut den nye nettbutikken her
Geografisk områdebegrensning er fjernet

Postet av Norges Bueskytterforbund den 3. Jun 2020

Smittevernveilederen for idrettsaktivitet er endret, og vi klipper inn endringen.

2. juni 2020

Kap 4 – Tabell for risikovurdering ved planlegging av organisert aktivitet: Fjernet risikofaktoren «Deltakere fra ulike geografiske områder» fra skjemaet.

Dette gjør at alle arrangementer nå kan invitere deltakere fra hele landet, men pr.dato må man opprettholde 1 meters avstand og de andre smitteverntiltakene.
Norges Bueskytterforbund med ny drakt!

Postet av Norges Bueskytterforbund den 2. Jun 2020

Endelig kan vi slippe den gode nyheten om en ny og mer brukervennlig hjemmeside! Etter en lang og god prosess har vi i samarbeid med selskapet FUNN, fått på plass en helt ny hjemmeside, noen gamle funksjoner, men og mange nye.

-Vi vet at mange av våre medlemmer har syntes det har vært vanskelig å navigere i den tidligere løsningen. Og dette har vi nå fått gjort noe med, sier Endre Vik Larsen, NBF’s Utviklingsansvarlig.
-Prosessen har vært lang, vi startet allerede i januar 2019 med å drøfte tematikken, og i oktober ba vi om tilbud fra ulike leverandører. Dette har gjort at jeg er overbevist om at løsningen vil være tilfredstillende og enklere å navigere i enn tidligere.


Gi oss gjerne en tilbakemelding på hva du synes om den nye siden!
Registrering av Europa og Verdensrekorder

Postet av Norges Bueskytterforbund den 6. Apr 2020

Rekord må settes på et stevne som er oppført på den internasjonale terminlisten (vårt stjernestevne)

Utfordringen er at WA krever at rekorder skal være registret senest 10 dager etter stevnedato for å bli godkjent, vi har 10 dager etter våre Tingvedtak som frist for vår arrangør å sende inn dommerrapport, stevnerapport og scorekort til NBF.

Styret har vedtatt følgende i et E-post vedtak 3 april 2020:

Det er skytterens ansvar å sende inn scorekort i underskrevet stand av dommer eller arrangør og resultatliste innen 5 dager etter stevneslutt for å få registrert sin rekord internasjonalt.

Disse opplysningene sendes til Endre Vik Larsen endre@bueskytterforbundet.no

Med kopi til jan.skytteseter@bueskytterforbundet.no

Arrangør sender inn stevnerapport, dommerrapport og scorekort i henhold til vanlige frister til resultater@bueskyting.no

Gjeldende rekorder finnes her:

Verdensrekorder

Europarekorder
World Archery avlyser all aktivitet frem til 30 juni

Postet av Norges Bueskytterforbund den 26. Mar 2020

Titakene mot coronaviruset fra myndighetene er vedtatt utvidet til 13 april 2020 (med fortsatt mulighet for å bli vedtatt lengre). World Archery har også valgt å avlyse alle internasjonale konkurranser frem til 30 juni. 

Nordisk ungdomsmesterskap 2020 er også blitt avlyst. 

Les mer på World Archery sine sider; https://worldarchery.org/news/178290/world-archery-extends-hiatus-international-competition-until-30-june
Treningstips hjemme – fra World Archery Excellence Centre

Postet av Norges Bueskytterforbund den 20. Mar 2020

World Archery Excellence Centre har samlet noen treningstips som går ann å jobbe med hjemmefra i disse tider hvor coronaviruset herjer. 

I den vedlagte filen finner du alle tipsene og med en instruksjonsvideo til hver øvelse. 

Vedlegg:
Protokoll fra styremøte 18.-19. januar 2020

Postet av Norges Bueskytterforbund den 28. Jan 2020

Vedlagt ligger protokoll fra styremøte 18.-19. januar 2020

Vedlegg: