Fortolkning av gummiforing sendt WA

Postet av Norges Bueskytterforbund den 30. Jun 2020

Vedr gummiforing i Fiberbow-midtstykke

Det har den siste tiden vært en del spørsmål knyttet til om det er lovlig å bruke gummiforinger rundt tillerboltene på en type Fiberbow midtstykke, brukt i instinkt-divisjon. Spørsmålene har kommet fra så vel skyttere, som dommere.

Etter å ha sett på regelverket og fortolkninger som er skrevet, er det ingen klar regel på om én eller begge tillerbolter må benytte fast materiale i stedet for disse gummiforingene som leveres med buen.

Vi har derfor valgt å lage en søknad om fortolkning til WA, som sendes inn med det første.

I påvente av tilbakemelding fra WA ber vi om at gummiforingene på øvre og nede tillerbolt erstattes med metall-/plast-/annet fast materiale på nevnte midtstykke, for nevnte division. Vi lar imidlertid de dette angår få anledning til å anskaffe erstatning (vi er kjent med at erstatningsprodukt er på vei inn til landet disse dager for disse buene) – det gis derfor en frist på utskiftning til 20. juli. Deretter vil vi komme tilbake med endelig beslutning fra WA så snart denne foreligger».

PS! Dette vil også gjelde for andre midtstykker som har samme anretning (gummiforinger rundt tillerboltene som kan fungere som en vibrasjonsdempere).

Per Christian Stensgård

NBF Dommerutvikling og regelverk