Ragnhild Nordmelan ønsker ny Sportssjef lykke til

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

Skriv fra Ragnhild Nordmelan, avtroppende sportssjef;
Når styret nå har valgt en ny sportssjef for fremtidig arbeid med toppidretten, ønsker jeg å si noen ord. Jeg vil takke for tillitten styret har gitt i de fire årene jeg har vært sportssjef. Jeg vet at jeg har utfordret dere og min hensikt har være å finne et nytt spor for toppidretten. Måten vi har jobbet på tidligere har ikke gitt de ønskede resultatene. Jeg vil også takke for samarbeidet med de to sportsutvalgene i denne tiden. Det har også vært en glede å være nær dere utøvere som satser på toppidrett, å kunne diskutere med dere og å være en liten del av deres hverdag. De siste to årene har vi ikke fått møttes så ofte, men jeg har hatt direkte kontakt med flere av dere likevel. Dersom noen har behov for noen å prate med fremover, er jeg fremdeles tilgjengelig, selv om jeg ikke lenger er sportssjef. Det har vært spennende å samarbeide med landslagstrenerne, ta del i deres engasjement og å bidra til å legge til rette for utøvernes utvikling og prestasjoner. Takk for samarbeidet, det har gitt meg mye. Jeg vil også takke alle som har tatt kontakt meg med for å snakke om toppidrett, dere skal vite at jeg har tatt alt med meg til videre vurderinger.
Da jeg ble utnevnt som sportssjef for fire år siden, var jeg veldig usikker på om dette var en oppgave jeg ønsket å ta tak i. Jeg hadde på dette tidspunktet vært en del av sportsutvalget i to år og hadde fått et innblikk i arbeidet med styring av toppidretten.
Jeg samarbeidet også en periode med Ken Henry Tesaker, da han var trener for ungdomslandslaget.

Det første jeg tok tak i, var arbeidet med definering av mål for toppidretten. Jeg opplevde at vi i flere år hadde manglet definering av hva vi skulle få til. Vi manglet også rutiner for hvordan vi skulle jobbe: hva som er landslagstrenernes ansvar og myndighet, en god skytteravtale, instruks for lagledere mm. Sportsutvalget brukte det første året til å få på plass det viktigste av struktur. En annen viktig faktor for meg, var å videreføre det arbeidet Ken Henry startet, med å jobbe for god kultur og samhold mellom utøvere på «Team Norway». Som jeg sa på Tinget: Bueskyting er også en lagidrett. En del av dette reflekteres blant annet i skytteravtalen, trenerinstruksen og instruks for lagledere. Samhold og likebehandling har vært viktig for meg. Jeg har alltid ment at alle utøvere skal ha tilnærmet lik mulighet til å utøve toppidrett og at utøvere på landslaget skal ha så likt tilbud som mulig. I et langstrakt land, med dype fjorder og høye fjell samt begrensninger innen økonomi og tilgjengelige ressurser, er dette en utfordring. På Tinget i april hadde vi en god diskusjon vedrørende hvem som skal representere Norge under mesterskap og World Cup. Resultatmål for 2030 ble også vedtatt.

Fremover har ny sportssjef, UK og landslagsledelsen endelig mulighet for å sende de beste, samtidig som det er mulig å jobbe mot vedtatte resultatmål. Det blir spennende å se hva fremtiden bringer! At målene er langsiktige, gir en ro til å jobbe konstruktivt. Da jeg ble sportssjef i 2018, var det to år til neste OL og det var veldig kort tid. For å kunne delta i OL, må man vinne kvoteplasser. Disse deles ut det siste året før OL holdes og tradisjonelt var det under VM året før OL, de fleste plassene ble delt ut. Derfor satset vi det meste vi hadde av gruppemidler for 2019 og begynte med samlinger med langholdstrening ved årsskiftet. Hensikten var å redusere fordelene de fleste land har, som har mulighet til å trene ute tidligere eller i hall hele året. Vi ønsket å få kvalifisert et lag, både for herrer og for damer. For å sikre at Norge var i posisjon til å vinne disse kvoteplassene, ble det budsjettert med hele 12 plasser under VM. Det vil si fult lag for damer og herrer i recurve i tillegg til det samme i compound. Dere husker sikkert Anders sin sølvmedalje, men det som
kanskje gikk under radaren for de fleste, var at Norge var i posisjon til å vinne tre kvoteplasser i OL for herrer. De norske skytterne presterte 661, 659 og 656 innledningsvis. Så høye score innledende har ikke et Norsk herrelag hatt tidligere. I lagfinalen, hvor lagplassene skulle deles ut, skjøt gutta 55, 56, 56 poeng mot India. Her var vi helt på høyden med de andre lagene, selv om det ikke gikk vår vei denne gangen. Med de nye vedtakene på Tinget i år, står NBF friere enn vi var i 2019. UK kan sørge for at vi er representert på konkurranser med kvoteplasser til OL uten å sende fulle lag i alle klasser og likevel sende de beste i andre klasser. Da blir midlene brukt mer hensiktsmessig. Nå som målene er vedtatt, blir det nytt sportsutvalg som får jobbe videre med helt konkrete strategier og handlingsplaner for å nå de enkelte målene.

Tinget vedtok også at det skal ansettes en egen landslagstrener. Dette blir et spennende element, men det er viktig å få definert denne rollen slik at utøverne får mest mulig ut av midlene. Landslagstrenerne og jeg har hatt lange diskusjoner om hvordan best mulig få fulgt opp utøverne. En person som har dette som jobb og ikke må bruker fritiden, er et steg i riktig retning.

Avslutningsvis vil jeg gi en honnør til alle dere skyttere som satser på toppidrett, selv om dere erfarer hvor mye det koster og alt dere må nedprioritere. Jeg heier på dere! Motivasjonen til å satse på toppidrett kommer innenfra og det er her det er viktig å jobbe fremover. Arbeidet med toppidrett må vise det sanne bildet av hva det vil si å være toppidrettsutøver. Det koster! Det er også viktig å ha spesielt fokus på jentene fremover, som har like godt potensiale som gutta.

Jeg ønsker den nye sportsjefen og det nye sportsutvalget lykke til med videre arbeid mot målene.

Ragnhild Nordmelan

Skriv fra Henrik Stabell, påtroppende sportssjef;

Først av alt ønsker jeg å gi honnør til Ragnhild Nordmelan som har vært sportssjef de siste 4 årene og jobben hun har gjort med å få på plass struktur, definere klare mål og bygge lagfølelse i toppidretten vår. Det er lagt et godt grunnlag som vi kan bygge videre på. Hun har allerede tatt kontakt for å kunne gi meg god erfaringsoverføring. Også takk til presidenten og styret for tilliten når jeg nå tiltrer!

Som tidligere landslags- og representatsjonsutøver i bueskyting, ønsker jeg å kunne bidra til å spisse satsingen framover ytterligere og legge til rette slik at de beste skytterne vi har (og kommende) kan og vil satse på bueskyting. Som leder av Uttakskomiteen de siste tre årene, har det vært svært gledelig å se både etablerte og nyere skyttere prestere på høyt nivå, med medaljer i internasjonale mesterskap både i 3D, Felt og Skiveskyting. Tilveksten er også svært spennende med stadig nye ungdommer som imponerer.

Jeg ser fram til godt samarbeide både med skyttere, trenere, sportsutvalg og styret
framover.

Henrik Stabell