Oppdatert regelverk fra World Archery

Postet av Norges Bueskytterforbund den 15. Jan 2024

I dag, 15. januar, har World Archery lagt ut oppdatert regelverk på sine sider:

 • Book 1 - Constitution and Rules
 • Book 2 - Events
 • Book 3 - Target Archery
 • Book 4 - Field and 3D Archery

Vi vil nå gå gjennom disse for å finne endringene og oppdatere vårt norske regelverk i henhold. Frem til vi har fullført denne gjennomgangen vil det eksisterende regelverket - det som er tilgjengelig for nedlasting her på hjemmesidene - være det vi følger i norske konkurranser.
Informasjon vedrørende transkjønnede utøvere

Postet av Norges Bueskytterforbund den 25. Aug 2023

NBFs styre har i sak 82/22-24, behandlet spørsmål knyttet til transkjønnede deltakere i konkurranser i norsk og internasjonal bueskyting.

Etter dialog med Norges Idrettsforbund har vi besluttet følgende:

For å konkurrere på nasjonalt nivå (inkl. NM) har vi følgende utgangspunkt:

 • I utgangspunktet stiller man i den klassen man «føler seg hjemme», forutsatt at man er villig til å levere stadfestelse på kjønnsidentitet fra lege/psykolog
 • NBF bruker NIF som rådgivende part i spørsmål knyttet til kjønnsidentitet der man er usikker 

For å konkurrere/representere i mesterskap arrangert av WAN (Nordic)/WAE/WA må man imidlertid tilfredsstille kriteriene til IOC:

 • Man må ha erklært at man har skiftet kjønn fra mann til kvinne
 • Man kan ikke «gå tilbake» fra kvinne til mann før det har gått 4 år
 • Testosteronnivået i serum må ha vært under 10 nmol/L i minst 12 mnd før første konkurranse 
 • Testosteronnivået må holde seg under 10nmol/L for å kunne konkurrere i kvinneklassene
 • Man må være villig til å fremvise test på testosteronnivået, i motsatt fall kan man miste mulighet til å konkurrere som kvinne frem til test er fremvist.

Har man ønske om å skifte – eller har man skiftet identitet fra kvinne til mann stilles det ingen kriterier/krav og man kan stille i herreklasse uten begrensninger. Vil man imidlertid gå tilbake gjelder krav nevnt ovenfor.

Man er selv ansvarlig for å søke om fritak dersom man tar legemidler som er på dopinglistene. WADA og Antidoping Norge er kjent med problemstillingen.


Den utøver som berøres av dette sender en henvendelse til dommer- og regelverksansvarlig, hvor attest fra lege/psykolog legges ved. Deretter vil utøver motta en fullmakt som medbringes konkurranser, og fremvises til dommer på forespørsel. Fullmakten vil ikke inneholde detaljer rundt person eller sak, det er kun en signert bekreftelse på at angjeldende utøver kan stille i kvinneklasse og konkurrere på like vilkår som øvrige kvinnelige utøvere.

Gjennomføre konkurranser ved smittevernrestriksjoner

Postet av Norges Bueskytterforbund den 1. Mar 2023

For å få gjennomført konkurranser i Norge under den pågående pandemien er det nødvendig med enkelte justeringer og tilpassinger for å tilfredsstille anbefalinger og krav til FHI og myndighetene for øvrig.

Det bemerkes at det til enhver tid er de lokale helsemyndigheter som setter premissene for om det i det hele tatt er mulig å gjennomføre stevner hos den enkelte klubb/region og at det dermed kan være forskjellige utgangspunkt fra klubb til klubb.

Et av de viktigste elementene våre arrangører av bueskytterstevner må forholde seg til, er avstand mellom utøvere. Det kan være forskjellige krav til minimumavstand i de forskjellige regionene, både 1, 1,5 og 2 meter. Behovet for minimumavstand på skytelinja kan derfor også variere.

Følgende anbefalinger legges derfor til grunn (med utgangspunkt i 1 meters minimum avstand):

 • Det legges opp til A-B skyting, på konkurransene, ikke A/B-C/D
 • Mattenes senter plasseres ihht skytternes plass på skytelinja, i dette tilfellet minimum 2 meter fra senter til senter
 • Hver skytter har tildelt område på skytelinja på minimum 1 meter
 • Hver skytter oppholder seg rett bak egen plass på skytelinja mellom rundene
 • Hver skytter plasserer seg i midten av det tildelte området på skytelinja
 • Når piler skal hentes sørger man til enhver tid til å overholde avstandsreglementet. En skytter går til matta og henter ut sine piler, mens den andre skytteren står et par meter bak matta og venter på at pilene til den andre er trukket før hen trekker ut sine egne.

For øvrig kan nevnes:

 • Dommerne bruker munnbind og spriter hender (spesielt dersom man  ta på skytteres utstyr)
 • Premieutdeling – den enkelte henter sin premie, får ikke overlevert via håndsoverrekkelse
 • Smittesporing / kartlegging av utøvere med telefonnummer og hjemstedskommune
 • Husk! Dersom man må gå på kompromiss med våre «normale» regler for å få gjennomført en konkurranse med tanke på Covid19, skal dette fremkomme av stevnerapporten.
 • De samme forholdene til smittevern og evt tiltak gjelder også i de tilfeller hvor man arrangerer varianter av skogsskyting innendørs

Ellers gjelder vanlige regler for gjennomføring av stevnet.
skivestørrelse innendørs for Langbue og Tradisjonell divisjon

Postet av Norges Bueskytterforbund den 29. Sep 2022

Tinget 2022 besluttet at divisjonene Langbue og Tradisjonell (klasse 1 i begge divisjoner) skulle skyte på samme skivestørrelse – 40cm – både på innledende- (kvalifikasjon), eliminasjons- og finalerunder. 

Dette medfører at følgende vedr rekorder og opprykk må presiseres: 

 • Dagens rekorder er satt på «stor skive» – og blir nå historiske. Nye rekorder settes på ny skivestørrelse. 
  • Scorekort i signert stand (signert av skytter og medskytter (markør), samt dommer eller arrangør) må sendes inn innen 5 dager etter konkurransen for at rekord skal bli registrert. 
 • Vedr. klassenivå vil man fortsatt stå oppført i TR1/LB1 om det var der man skjøt forrige innendørssesong. Våre Tingvedtak sier at «Nedrykk skjer først dersom man i løpet av sesongen ikke har oppnådd kravene til «klasse 1″ – og har minst 2 stevnedeltakelser i løpet av perioden.»
  MERK: Opprykkskravet til «klasse 1» er basert på 60cm skive, noe som krever en omskriving av regelverket. Dette vi vil se på så snart vi har poengsummer å sammenligne med. 
 • På «vanlige» stevner vil LB1/TR1 skyte på 40cm (1-10) skive, øvrige på 60cm (1-10) skive. 
 • I mesterskap vil LB/TR senior skyte på 40cm (1-10) skive, øvrige på 60cm (1-10) skive 

For øvrig vises det til Tingvedtakene (hefte B), Protokoll fra Tinget 2022, samt avstandstabellen som ligger tilgjengelig på NBF sine hjemmesider. 
Skivestørrelser BB, TRAD og LB

Postet av Norges Bueskytterforbund den 16. Jan 2022

Det har vært mange diskusjoner, usikkerhet og tilbakemeldinger på beslutningene som har blitt gjort vedr skivetstørrelser og skivetyper på 18m for klassene
Barebow 1, Instinkt 1 (nå Tradisjonell 1) og Langbue 1. Det er tydelig at det er to sider med forskjellige meninger blant våre medlemmer.
For å imøtekomme flest mulig (og med dette håper vi å imøtekomme alle), vil det fra 15. januar innføres følgende:

Skytterne i nevnte divisjoner/klasser kan nå selv ved påmelding velge om man skal skyte på trippel- eller full skive (1-10).
Dersom det av praktiske årsaker er vanskelig for arrangør å imøtekomme skytters ønske om skivetype avklares dette ifm. påmeldingen.